Heeft u al gehoord van het #dataforbetterhealth initiatief? Het moet een antwoord bieden op de bestaande belemmeringen voor het FAIR-databeleid in de volksgezondheid. Meer weten over dit initiatief? Neem deel aan de interactieve workshop!


De voorbije decennia werden in BelgiŽ een groot aantal patiŽntenregisters en administratieve databanken opgezet. Vaak weten maar weinig mensen van hun bestaan en hoe ze er toegang toe kunnen krijgen. Als gevolg hiervan hebben deze databanken vaak slechts een beperkt aantal gebruikers. Een intensiever gebruik van deze databanken zal automatisch leiden tot meer kennis en innovatie op het gebied van de volksgezondheid. De†FAIR-principes helpen healthdata.be in de ambitie om het hergebruik van de patiŽntenregisters en administratieve databanken in BelgiŽ te vergemakkelijken.†

#dataforbetterhealth: naar een geÔntegreerd beleid inzake gegevenstoegang

Het initiatief"#dataforbetterhealth"heeft tot doel de bestaande belemmeringen voor een FAIR-databeleid in de volksgezondheid in kaart te brengen en oplossingen voor deze belemmeringen te formuleren, te testen en uit te voeren om te komen tot een geÔntegreerd datatoegangsbeleid. Deze oplossingen moeten technisch, semantisch, economisch en juridisch duurzaam zijn. Daarnaast moet een breed gedragen governancemodel worden uitgewerkt.

Verwacht mag worden dat een geÔntegreerd beleid inzake gegevenstoegang zal leiden tot een betere ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, een effectievere ontwikkeling van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, een betere patiŽntenzorg, een verbetering en ondersteuning van klinische proeven, ondersteuning van gepersonaliseerde zorg, ondersteuning van preventie, patiŽntgeoriŽnteerde zorg, en lagere medische kostenÖ

Bepaal mee welke datasets de zorgsector prioritair moet openstellen

Om deze doelstellingen ook daadwerkelijk te verwezenlijken, wil Agoria actief bijdragen aan het overleg dat georganiseerd wordt in het kader van het #dataforbetterhealth-initiatief, en roept het ook geÔnteresseerde leden op om dit initiatief mee te volgen. Een gemakkelijkere†toegang en flexibeler gebruik†van data, weliswaar binnen het gepaste governance kader en voor de gewenste doeleinden, is volgens ons immers een cruciale stap in een modern en toekomstgericht gezondheidsbeleid. ††

Op de Healthdata website vindt u de lijst terug van de datasets die u voor uw project zou kunnen gebruiken. Door ze aan te geven zal u de overheid ondersteunen in het prioritiseren van de te openen datasets.†

Het #dataforbetterhealth-initiatief zal door het kabinet worden toegelicht tijdens een interactieve workshop op maandag 21 januari van 12u30 tot 15u op BluePoint Brussels (incl. broodjeslunch).†

#dataforbetterhealth†is een†INITIATIEF†van de†federale†minister voor Volksgezondheid, de†federale†minister voor Digitale Agenda, en de†federale staatsecretaris†voor Privacy,†GESTEUND†door Sciensano, NIDO Ė the innovation lab of the federal government en DigitYzer, en†GEŌNSPIREERD†door RIZIV-INAMI, FOD-SPF Public Health, FAGG-AFMPS, IMA-AIM, IMEC, AGORIA, PHARMA.BE, VPP, LUSS, HOSPITALS.be, KCE, BOSA, Ö

Datum

maandag 21 januari 2019, 12:30 - 15:00

Plaats

BluePoint Brussels
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Toegangsplan

Organisator

Agoria 

Dit evenement is afgelopen.