De Factories of the future en aanbieders van geavanceerde oplossingen kwamen samen in het MeetDistrict van de Ghelamco Arena in Gent om over dit thema van gedachten te wisselen en naar interessante pitches en cases te luisteren. 


Waarom moet je investeren in cyberveiligheid? Welke technologieën worden vandaag gebruikt om de verschillende soorten aanvallen af te slaan? Wat is de impact op de business en de organisatie? Welke stappen moet je zetten voor optimale veiligheid? Deze en andere vragen kwamen aan bod in Gent. Een kort verslag.

Cyberveiligheid heeft betrekking op een geheel van technologieën, processen en praktijken die als doel hebben om netwerken, computers en data te beschermen tegen aanvallen, schade en niet-toegestane toegang. In informaticacontext slaat "veiligheid" zowel op cyberveiligheid als op fysieke veiligheid.

Uitdagingen van cyberveiligheid

Cyberveiligheid evolueert voortdurend omdat ook de technologie en de creativiteit van hackers niet stilstaan. Het is niet altijd gemakkelijk om elke dag weer beschermd te zijn. Gelukkig zijn de aanbieders van oplossingen gewapend om ondernemingen te helpen het risico op aanvallen te verkleinen en zijn innovatieve bedrijven bereid om daarover te getuigen.

Hierna volgt een samenvatting van de presentaties.

Nviso wijst erop dat het vrij gemakkelijk is om de controle van 'devices' over te nemen, zeker in deze tijd van het Internet of Things. Een 'veiligheidscultuur' is daarom noodzakelijk! Volgens Howest leidt decentralisatie van het informaticasysteem tot een beduidende verbetering van de veiligheid en de prestaties van het netwerk. Sirris is van mening dat cyberveiligheid zo ontzettend belangrijk is geworden dat het een achtste transformatie van factories of the future zou kunnen zijn.  

Nviso begeleidt bedrijven bij de beveiliging van hun informaticasysteem terwijl hogeschool Howest (Brugge/Kortrijk) zorgt voor opleiding en sensibilisering op het vlak van cyberveiligheid.

"We moeten niet alleen fabrieksverantwoordelijken sensibiliseren maar ook bedrijven die onvoldoende beveiligde oplossingen op de markt brengen."

Herman Derache, Sirris, Agoria

Voor Van Hoecke is business continuity de belangrijkste drijfveer om in cyberveiligheid te investeren.  Paul Verhulst wijst erop dat waakzaamheid geboden is wanneer software wordt geüpdatet en dat het noodzakelijk is om het netwerk op te splitsen (VLAN's). Ten slotte getuigt Erik Dierinck, IT-manager bij Newtec, dat de cloud vaak robuuster is dan interne systemen en vestigt hij de aandacht op de menselijke dimensie om te excelleren.

Impact op de organisatie

Om aanvallen het hoofd te bieden, moeten de organisatie en de human resources zich aanpassen en flexibeler worden, wat in grote groepen niet zo eenvoudig is. Bovendien is het een zaak van iedereen: risicogedrag op de site of thuis kan rampzalige gevolgen hebben. Competenties en taken moeten onder de medewerkers worden verdeeld.

Het management moet er helemaal voor gaan en moet investeren in veiligheid. Dit is geen demarche waar je maar met één been in stapt.

"Er moet worden gebouwd aan een veiligheidscultuur."

 Daan Raman, Nviso

 Impact op de business 

De veiligheid van producten kan een concurrentievoordeel bieden. Het wordt voor klanten steeds belangrijker om te beschikken over een robuust product en er moet een businessmodel worden aangereikt dat aan zijn markt is aangepast. Door veiligheid bij het productontwerp voor ogen te houden, kunnen klanten heel wat besparen.

 "It is always a question of liability. Newtec needs to demonstrate high-level security to customers and become a competitive advantage"

Erik Dierinck, Newtec  

Of de voornaamste drijfveer nu intern of extern is, heeft geen belang. Veiligheid is een zaak van iedereen – werknemers, partners en klanten – en is van het allergrootste belang voor de business continuity.

Wilt u dat Agoria of Sirris u begeleidt bij uw demarches? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.