Van plan om te investeren in robots en/of nieuwe digitale systemen en tools? Dan hebben we een aantal uiterst interessante cijfers voor u ...


Onder leiding van Agoria en Sirris werden de afgelopen jaren de efficiëntie en resultaten van meer dan 50 sterk presterende Belgische bedrijven uit de maakindustrie onder de loep genomen door ze te toetsen aan zeven cruciale transformatiegebieden gerelateerd aan Industrie 4.0. Van 2013 tot 2018 hebben zo maar liefst 32 productiebedrijven van divers pluimage de Factory of the Future (FoF) Award in de wacht weten te slepen. Absoluut een indrukwekkend resultaat.

 Zoals te zien is in tabel 1 speelt omvang zeker geen doorslaggevende rol bij het verwerven van de eretitel Factory of the Future:

Belgische FoF Award winners

< 50 werknemers

50 - 99

100 -  249

250 - 499

>= 500

Totaal

Automotive & Aeronautics

--

1

2

3

2

8

Food processing

1

1

4

1

--

7

Metal, plastic & electronic components

1

2

--

1

1

5

Building equipment

--

1

--

2

1

4

Textile

--

1

--

--

1

2

Medical & Pharmaceutical

--

1

--

1

--

2

Andere

2

--

1

1

--

4

Totaal

4

7

7

9

5

32

Tabel 1: omvang en sector van de Belgische Factories of the Future

De meerderheid van de bekroonde ondernemingen heeft minder dan 250 werknemers in dienst. Voorts valt op dat de automobielsector, de luchtvaartsector en de voedselverwerkende nijverheid sterker dan andere sectoren het innovatieve doorbraakdenken omarmd hebben. Zij vertegenwoordigen immers ongeveer 50% van alle Factories of the Future.

'Onze mensen zijn cross-functioneel opgeleid, hetgeen hun werk variërend èn aantrekkelijker maakt' 

 ED&A

Meer efficiëntie, omzet en werkgelegenheid, maar tegelijk minder laaggeschoolde jobs

Samen investeerden deze 32 bedrijven de afgelopen 5 jaar meer dan 850 miljoen euro in nieuwe - digitaal geconnecteerde - machines, geautomatiseerde en gerobotiseerde productielijnen, nieuwe CAD-CAM-gerelateerde software, enzovoort. Resultaat: een aanzienlijk deel van de laaggeschoolde en/of ongeschoolde jobs werden overbodig. Een kristalheldere conclusie die niet onder de mat kan worden geveegd.

Maar nog belangrijker: door hun investeringen in Industrie 4.0-technologieën zijn al deze bedrijven ook en vooral veel efficiënter geworden. Hun kwaliteitsniveaus stegen aanzienlijk en de doorlooptijden van ontwikkeling en productie daalden dan weer sterk. Daardoor wisten ze meer producten op maat te ontwikkelen, hun marktaandeel te vergroten en benchmarks in hun sectoren te worden.

Hun gecombineerde omzet groeide tussen 2013 en 2016 met 34%, voornamelijk door export. Zo ontstond de behoefte om nieuwe mensen met nieuwe vaardigheden aan te trekken. Behoorlijk veel nieuwe mensen trouwens. In de 5 jaar voor de Factory of the Future Award werd binnengehaald, steeg de totale werkgelegenheid bij deze 32 frontrunners met maar liefst 15%.

Om dit cijfer even in perspectief te plaatsen: gemiddeld daalde de werkgelegenheid in de hele Belgische industrie in dezelfde periode met 5%, wat betekent dat de Factories of the Future maar liefst 20% beter presteerden! Sterk staaltje van jobcreatie, of niet soms?

'Digitale systemen zorgen ervoor dat onze mensen op de vloer zelfstandig beslissingen kunnen nemen.'

 Newtec

Bekijk hier de getuigenis van Newtec:

Nog wat indrukwekkende cijfers

Sommigen durven beweren dat Industry 4.0 alleen haalbaar is voor bedrijven met veel (menselijk) kapitaal. Maar dat is zeker niet zo. Bij een derde van de Belgische FoF's werken minder dan 100 mensen. Het is wel zo dat deze kleine(re) bedrijven meestal snel beslissen, contact maken met de juiste externe experts en zo ook sneller kunnen schakelen. Op die manier profiteren ze in grotere mate van evoluties op de markt en de creatie van nieuwe banen (grafiek 1).

'Als bedrijf moet je er natuurlijk voor zorgen dat de mensen gecrosstrained worden.' 

Provan

Grafiek 1: werkgelegenheid in de Factories of the Future versus de hele  Belgische industrie

Internationaal onderzoek bevestigt deze conclusies

OK, dit gaat alleen over België, dus waarom zo snel victorie kraaien? Omdat dezelfde conclusie kan worden getrokken uit recent onderzoek (CESifo Working Paper nr. 7608 (691,2 kB)), waarbij gegevens over het scheppen van banen werden verzameld bij 1.900 Spaanse productiebedrijven in 20 verschillende industrieën.

Wetenschappers van de universiteiten van Aarhus (Denemarken) en Beyreuth (Duitsland) vergeleken de werkgelegenheid in bedrijven die robots introduceerden tussen 1990 en 1998 met bedrijven die dat niet deden. De conclusie - ook hier - was onverwacht. Voor robotvriendelijke bedrijven nam de werkgelegenheid tussen 1998 en 2016 met 50 procent toe, terwijl voor niet-robotbedrijven het aantal banen met meer dan 20 procent daalde (zie grafiek 2).

Grafiek 2: jobcreatie in de Spaanse Industry 4.0-bedrijven

Volgens de onderzoekers ligt een groot deel van de verklaring in de schaalvergroting. Robotvriendelijke bedrijven vergroten de schaal van hun activiteiten en winnen marktaandeel. Dat vertelden we zonet toch ook al, niet? Tijdens dat groeiproces creëren ze totaal nieuwe jobs. Voor niet-robotbedrijven leidt de concurrentiedruk tot een lagere omzet en uiteindelijk minder jobs.

Het onderzoek onthulde ook dat exporterende bedrijven meer geneigd zijn te robotiseren dan niet-exporteurs, omdat ze in staat zijn om sneller te profiteren van de voordelen van hun winst aan efficiëntie op internationaal niveau.

Kortom: zowel recent onderzoek als het trackrecord van de Belgische Factories of the Future bewijzen dat automatisering, robotisering en digitalisering bedrijven sterker maken, wat leidt tot meer internationale slagkracht, zakelijk succes en een sterke groei aan nieuwe jobs. Geïnspireerd? Mooi zo!

Klaar om de uitdaging zelf aan te gaan? Surf naar het European Advanced Manufacturing Support Center @ www.adma.ec en start de scan. Alvast veel succes!