Agoria-lidbedrijf Creax, een onderzoeksgedreven innovatiebureau, wenst bij te dragen aan een efficiënte strijd tegen corona door onderbouwde en op onderzoek gebaseerde inzichten en eventuele aanbevelingen te publiceren. In dit artikel lichten ze toe waarom zeep een uitstekend wapen is ter preventie van COVID-19-besmetting.


Het voornaamste besmettingskanaal voor corona is menselijk contact. Het zeer besmettelijke virus wordt doorgegeven door speekseldruppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of niezen van een besmet persoon. Deze druppeltjes kunnen op een rechtstreekse manier mensen besmetten wanneer ze ingeademd worden, of onrechtstreeks via de handen. Mensen niezen of hoesten gewoonlijk in hun handen en kunnen door handcontact het virus uitwisselen. Wanneer bij een onbesmet persoon druppeltjes op de handen belanden, kan deze bij aanraking van het gezicht besmet raken. Vandaar de noodzaak om voldoende afstand te houden (social distancing) en heel frequent de handen te wassen of ontsmetten.

Hoewel gezondheidsinstanties het publiek reeds overvloedig duidelijk gemaakt hebben dat het regelmatig en grondig wassen van handen een zeer effectieve maatregel is om de verspreiding van COVID-19 in te dijken, leeft de perceptie onder de bevolking dat ontsmettende handgels beter werken. Hierdoor zien we een ongekende rush op handgels, waardoor een tekort dreigt. Dit tekort leidt tot een verrassende wildgroei aan do-it-yourself (DIY) oplossingen om zelf handgels te maken op basis van alcohol. Dit is immers mogelijk op basis van zeer sterke spirits, of niet-drinkbare alcoholen zoals isopropanol. Vaak wordt ook verwezen naar de lokale productie handleiding van het WHO voor medisch personeel in ontwikkelingsgebieden, waar handgels schaars zijn.

Creax wijst erop dat het zelf maken van deze gels echter een groot risico inhoudt. In eerste instantie is het cruciaal om de alcoholconcentratie goed te krijgen. Maar dit is niet eenvoudig. Indien deze verhouding lager is dan 60% is de handgel niet effectief om virussen te doden. Bij te hoge concentraties vervliegt de alcohol te snel om effectief te kunnen interageren met het virus en ondervind je nadelige effecten aan de huid. Slechtgemaakte handgels kunnen bijgevolg een valse perceptie van reinheid geven.

Bovendien geven veel wetenschappelijke studies aan dat zeep, in combinatie met een goede manier van wassen en regelmaat, minstens even effectief is, zo niet effectiever. Handgels zijn voornamelijk een goed alternatief wanneer er geen zeep en water in de buurt zijn.

Zepen werken goed tegen COVID-19 omdat ze inwerken op de zwakste schakel van het virus, namelijk de lipide dubbellaag, die deel uitmaakt van het virusomhulsel. Zepen lossen de lipide dubbellaag op in water, waardoor het virus uiteenvalt en niet meer werkzaam is. Alcohol heeft een gelijkaardig effect op het virusomhulsel, maar is minder effectief.

Naast het wassen van handen is het ook belangrijk om in het achterhoofd te houden dat het COVID-19 virus lange tijd kan “overleven” op oppervlakten (sommige coronavirussen tot zelfs 9 dagen). Hoewel dit niet de belangrijkste route van verspreiding is, kan het toch aangewezen zijn om vaak aangeraakte oppervlakten, zoals deurklinken, frequent te ontsmetten. Het agentschap voor milieubescherming (EPA) van de Verenigde Staten heeft een lijst vrijgegeven met ontsmettingsmiddelen die gebruikt kunnen worden tegen het COVID-19 virus. Bij voorkeur wordt er gebruikgemaakt van een ethanol-oplossing (60-70%), 0.5% waterstofperoxide (zuurstofwater) of 0.1% natriumhypochloriet (bleekwater). 

Boodschap: was je handen met zeep en ga niet aan de slag met DIY handgels.

Over creax

Creax is een onderzoeksgedreven innovatie adviesbureau. Als innovatie-expert, kan creax buigen op de ervaring van meer dan 1200 projecten in een veelheid van sectoren de afgelopen 20 jaar. Door middel van onderzoek in verschillende databanken en kennisbronnen, brengt het bedrijf cross-industrie intelligentie. De verworven inzichten en aanbevelingen vormen de basis voor strategische beslissingen en de ontwikkeling van baanbrekende innovatieve oplossingen.

Creax' wetenschappers hebben textmining tools, gebaseerd op artificiële intelligentie (Ai), ingezet om inzichten te verwerven en adviezen te formuleren betreffende de coronacrisis.


Strijd tegen het coronavirus: inspirerende initiatieven

In deze COVID-19-crisis zien bij onze lidbedrijven en andere organisaties tal van initiatieven het licht, om de epidemie te bestrijden, het verzorgend personeel en de maatschappij in haar geheel te ondersteunen of nog om de continuïteit van het werk te verzekeren.

Ontdek die initiatieven hier