Indien de vervangingstermijn bij SWT minstens gedeeltelijk gelegen is in de periode vanaf 01/03/2020 tot en met 30/06/2020, wordt deze met vier maanden verlengd.


De werkgever moet voor een werknemer die met SWT is gegaan verplicht een vervanger in dienst nemen binnen een periode die aanvangt op de eerste van de vierde maand voorafgaand aan die waarin het SWT een aanvang neemt, en die eindigt op de eerste dag van de derde maand volgend op die waarin het SWT een aanvang neemt. Deze termijn wordt met vier maanden verlengd wanneer deze vervangingstermijn minstens gedeeltelijk gelegen is tussen 01/03/2020 en 30/06/2020.

Ter herinnering:

De vervanger moet een uitkeringsgerechtigd volledig werkloze (of daarmee gelijkgestelde) zijn en mag in principe (er zijn enkele uitzonderingen) niet tewerkgesteld zijn geweest bij de werkgever in de 6 maanden die het begin van de vervanging voorafgaan. Hij moet gedurende minstens drie jaar in dienst blijven.

Er is geen vervangingsplicht:

  • indien de werknemer op het einde van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt;
  • wanneer de onderneming wordt erkend als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering;
  • wanneer de onderneming vrijgesteld wordt van de vervangingsplicht door de minister van Werk of door de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA.

Bij het niet-naleven van de vervangingsplicht kan een geldboete worden opgelegd en zal een forfaitaire compensatoire vergoeding verschuldigd zijn van 15,82 euro per dag voor de periode van niet- of ongeldige vervanging.

Bron:  interne onderrichting van de RVA voor de werkloosheidsbureaus.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer