Coronavirus of niet, door tariefschorsingen te vragen kunnen altijd kosten worden bespaard. Vandaag is een goed moment om uw dossiers op te bouwen en in te leiden bij de Europese Commissie.


Tariefschorsingen

Tariefschorsingen en -contingenten vormen een uitzondering op de normale douanesituatie. In normale omstandigheden moet men douanerechten betalen op de invoer in de EU van goederen uit derde landen.

  • Bij tariefschorsingen worden de verschuldigde rechten hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk geschorst. Dit betekent dus dat op de invoer van alle goederen onder de betrokken douanecode geen invoerrechten meer moeten worden betaald.
  • Bij tariefcontingenten worden tijdens de contingentsperiode de normaliter verschuldigde rechten hetzij in hun geheel, hetzij gedeeltelijk geschorst voor een bepaalde hoeveelheid in functie van de beschikbare communautaire productie. Zodra het tariefcontingent is uitgeput, moeten de douanerechten opnieuw betaald worden. 
    In dit geval zal er dus voor een bepaalde hoeveelheid aan goederen onder een bepaalde douanecode geen invoerrechten meer moeten betaald worden, terwijl de voordien verschuldigde rechten opnieuw van toepassing worden vanaf het moment dat de bepaalde hoeveelheid bereikt is.

Het is belangrijk te onderlijnen dat de schorsing van deze rechten geen invloed heeft op eventuele antidumpingrechten die van toepassing zouden zijn op een bepaalde invoer.

Corona

De coronacrisis is een ideale gelegenheid om dossiers in te dienen. Productie in de EU moet opnieuw opgestart worden en bijgevolg is de Europese productie in de eerste maanden tot een jaar nog ontoereikend. Daarom kunnen tariefschorsingen aangevraagd worden.

De Europese Commissie is zich ook bewust van de crisissituatie en heeft daarom uitzonderlijk de periode verlengd voor aanvragen in te dienen (zie ook verder). Bedrijven die een dossier willen indienen kunnen dit nu doen tot 28 april 2020 bij de FOD Economie (zie verder). Agoria helpt graag mee uw dossier op te maken en te verdedigen.

Opgelet: men kan ook tariefschorsingen vragen voor uw producten. Daarom is het van belang dat we ook tijdig verzet aantekenen tegen bepaalde schorsingen. De huidige indieningsperiode is verlengd tot 28 april 2020. 

Specifieke termijnen gelden. Zie lager!

Belang?

Een schorsing van de tarieven kan interessant zijn voor uw onderneming wanneer u de betrokken producten vaak gebruikt in uw productieproces. De producten worden dan immers goedkoper. Daarentegen kan een schorsing nadelig zijn wanneer u de betrokken producten, of gelijkaardige producten, zelf produceert. Buitenlandse (niet-Europese) alternatieven worden in dat geval immers goedkoper.

Procedure?

Door de wijziging van de Europese Commissie kan nog ingegrepen worden voor 1 juli 2020. Indien u niet rond geraakt met uw dossier kan er natuurlijk nog altijd ingediend worden voor de periode van volgend jaar.

  • Tweemaal per jaar bepalen de Europese Commissie en de lidstaten welke schorsingen of contingenten worden ingevoerd. Hierover start een onderhandelingsronde op 1 januari en een andere ronde op 1 juli.
  • Bedrijven die zelf voorstellen willen indienen, kunnen dit doen tot respectievelijk 28 februari en 1 augustus (6 maanden voorafgaand aan de start van de onderhandelingsronde) bij de FOD Economie aan de hand van het bijgevoegde formulier (39,5 kB).
  • België maakt vervolgens ten laatste op respectievelijk 15 maart en 15 november zijn voorstellen over aan de Europese Commissie.
  • De andere lidstaten kunnen die voorstellen dan onderschrijven als mede-aanvrager of zich verzetten tegen bepaalde voorstellen. Om de Belgische positie ten opzichte van al die voorstellen te bepalen, consulteert de FOD Economie het Belgische bedrijfsleven via sectorfederaties zoals Agoria.
  • Uiteindelijk worden enkel de voorgestelde schorsingen en contingenten waarover een consensus wordt bereikt tussen alle lidstaten en de Europese Commissie, daadwerkelijk ingevoerd.

Laat zo snel mogelijk aan Kevin Verbelen weten welke voorstellen België zou moeten onderschrijven of tegen welke voorstellen België zich zou moeten verzetten. 


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer