Voor alleenstaande ouders en ouders van kinderen met een handicap is voltijdse opname mogelijk.


Koninklijk besluit nr. 45 verlengt het corona-ouderschapsverlof tot 30 september 2020 en voert voor alleenstaande ouders en ouders van kinderen met een handicap de mogelijkheid in om corona-ouderschapsverlof op te nemen in de vorm van een volledige schorsing met verhoogde uitkering.

Corona-ouderschapsverlof is bedoeld om de opvang van kinderen en de (gedeeltelijke) hervatting van het werk beter te kunnen combineren. Voor corona-ouderschapsverlof is altijd het akkoord van de werkgever vereist.

Ter herinnering: corona-ouderschapsverlof, waarbij bepaalde voorwaarden in acht moeten worden genomen, wordt opgenomen in de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/2 of 1/5 van het normale aantal arbeidsuren in een voltijdse betrekking.

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen alleenstaande ouders (d.w.z. die alleen wonen met een of meerdere kinderen ten laste) en ouders van kinderen met een handicap het corona-ouderschapsverlof ook opnemen in de vorm van een volledige onderbreking van de prestaties i.p.v. een 1/2 of 1/5 vermindering. Voor die ouders worden de onderbrekingsuitkeringen verhoogd met 50% t.o.v. de uitkering voor gewoon ouderschapsverlof. Het bedrag van de verhoogde onderbrekingsuitkering wordt echter wel begrensd opdat de uitkering niet hoger zou uitvallen dan het verloren brutoloon.

Corona-ouderschapsverlof wordt niet meegeteld in de berekening van de maximumduur van gewoon ouderschapsverlof. Het gaat dus om aanvullend verlof.

Wat de online-indiening van dossiers bij de RVA betreft, moet erop worden gewezen dat momenteel alleen 1/5 of 1/2 corona-ouderschapsverlof kan worden aangevraagd. Alleenstaande ouders en ouders van een kind met een handicap zullen voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen aanvragen vanaf 6 juli. Voor werknemers die al gewoon ouderschapsverlof genieten en die dit verlof willen omzetten in corona-ouderschapsverlof (zelfde kind, zelfde vermindering van de prestaties), bestaat een vereenvoudigde procedure (m.b.v. een omzettingstool die op 2 juli in de loop van de dag beschikbaar wordt gesteld). 

Bronnen: Koninklijk besluit nr. 45 (26 juni 2020) tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten (…)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer