Contracting and Maintenance

De bedrijvengroep Contracting and Maintenance groepeert de bedrijven die actief zijn op het gebied van uitvoeringsengineering, installatie en onderhoud van elektrische, elektromechanische en mechanische installaties (zoals pijpleidingen en automatisering voor industrie, infrastructuur en tertiaire gebouwen).

Kernactiviteiten

  • Een comité met bedrijfsleiders vertegenwoordigt de sector en vergadert op trimestriële basis. Ze behartigt de belangen van de hele sector en werkt rond een aantal thema’s, zoals de opvolging en bijsturing van specifieke wetgeving over werven, de erkenning prekwalificatie van aannemers, overheidsopdrachten en veiligheid op werven.
  • Voor een aantal horizontale thema’s (zoals energieprestatie, overheidsopdrachten, ecodesign, ...) werkt de bedrijvengroep Contracting and Maintenance samen met andere expertisecentra en bedrijvengroepen binnen Agoria, alsook met de federale en regionale lobbycellen.

Nieuws