Het BIPT heeft een ontwerpbesluit uitgewerkt over radio-interfaces van korteafstandsapparatuur voor verschillende toepassingen. Neem deel aan de openbare raadpleging.


Het ontwerpbesluit is van toepassing op radio-interfaces met betrekking tot korteafstandsapparatuur voor: 

  • niet-specifieke apparatuur (B01-11 tot 13, 15, 18, 20 tot 23, 26, 43 en 44)
  • telematica-apparatuur voor verkeer en wegtransport (B04-01, 13 en 14)
  • inductieve toepassingen (B06-21)
  • apparatuur voor identificatie via radiofrequenties (RFID) (B07-08 en 09)
  • radiodeterminatieapparatuur (B08-12 en 13)
  • hoorhulpmiddelen (B15-03 tot 05)
  • breedbandsystemen voor datatransmissie (B16-02 tot 04)
  • radiodeterminatie, volgen en verkrijging van informatie (B17-06)
  • intelligente transportsystemen (ITS) (I01-02) 

Radio-interfaces bepalen de technische karakteristieken waaraan apparatuur moet voldoen. Daarnaast worden de frequentiebanden vastgelegd waarbinnen deze apparatuur kan werken.De toepassingen die onder deze interfaces vallen zijn vrijgesteld van vergunning 

Neem, indien u betrokken partij bent, deel aan de openbare raadpleging om uw standpunt over dit ontwerpbesluit aan het BIPT mee te delen. De deadline om te reageren is 31 januari 2020

Raadpleeg de tekst van het ontwerpbesluit in het Nederlands en in het Frans.