Op 3 februari 2017 vond in Zwijnaarde de kick-off plaats van het Innovatief BedrijfsNetwerk Composieten, dat geleid wordt door Agoria. Momenteel telt het netwerk, dat vooral een dynamiek wil creëren binnen de Vlaamse composietindustrie, al 34 deelnemende bedrijven.

Toepassingen van composieten

Composieten vinden hun toepassing van oudsher in lucht- en ruimtevaarttoepassingen door hun laag gewicht gecombineerd met hoge prestaties. Verder zijn composieten al vroeg in consumenten-(luxe)toepassingen terechtgekomen: zweefvliegtuigen, glas-polyester scheeps­rompen, en tegenwoordig ook in lichtgewicht (carbon) fietsframes, hengels, etc. Er wordt een enorme groei verwacht van composieten in ‘low-cost’ toepassingen. Staal, beton en hout krijgen serieuze concurrentie van composieten in bruggen, sluizen, gevelpanelen en decoratieve bouwelementen. In de energietechniek zijn composieten uitermate geschikt voor windturbine­bladen. In de transportsector vinden we composieten bijvoorbeeld terug in drukvaten of als lichtgewicht opslagtanks.

Doelstelling

Het IBN Composieten wordt gesteund door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het doel is om door middel van clusterwerking nieuwe dynamieken te ontwikkelen binnen de bedrijven die deel uit maken van de waardeketen.

Prioriteiten

De deelnemende bedrijven hebben inmiddels enkele prioriteiten naar voren geschoven die essentieel zijn voor de verdere groei van de sector. De clusterleden zullen in kleinere groepen samenwerken rond thema’s zoals automatisatie, brandveiligheid van composieten, verbindingstechnieken, recyclage, normering, testen en modelleren van composieten alsmede onderwijs en vorming en de exploratie van businessopportuniteiten voor bedrijven die hun ‘roots’ hebben in de textielnijverheid. De deelnemende bedrijven hebben de vrijheid om zelf hun inspanningen binnen de clusterwerking te doseren, in functie van de eigen prioriteiten en engagementen.

Eerstvolgende activiteiten

De eerstvolgende activiteiten van het IBN Composieten zullen plaatsvinden op 13 maart (netwerkactiviteit in samenwerking met de speerpuntcluster SIM met bedrijven via de Nederlandse Kamer Van Koophandel) en meteen daarna tijdens de jaarlijkse JEC in Parijs, de grootste composietenbeurs in Europa. Nieuwe leden kunnen mits tijdige aanmelding ook nog voor deze activiteiten instappen.