De werkgroep Shutdowns van Agoria en essenscia heeft een code van goede praktijk 'Werkvoorbereidingdossiers voor stilstanden' geschreven. U kunt dit document hier downloaden.


De gezamenlijke werkgroep Shutdowns  van Agoria en essenscia ontwikkelt over een aantal thema’s ervaringen en good practices. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de betrokken bedrijven enerzijds en met de asset owners uit de chemie/petrochemie en de contracting-bedrijven anderzijds. Ontwikkelen en delen van goede referentie-praktijken bevordert niet alleen de veiligheid tijdens de werkzaamheden, maar draagt ook bij tot efficiëntieverhoging en vlotte uitvoering.

Eerste in de rij is de code van goede praktijk “Werkvoorbereidingsdossiers voor stilstanden”, waarin begrippen en een minimum aan informatie voor specifieke taken worden gedefinieerd.

In dit document worden eerst de begrippen duidelijk omschreven. Daarnaast komen ook de algemene punten aan bod waarmee rekening dient gehouden te worden bij de werkzaamheden.

Ten slotte wordt een oplijsting gegeven van minimuminhoud en  goede praktijken voor werkvoorbereiding van specifieke taken, informatie en handelingen.

Binnen (o.a.) de petrochemische, chemische en farmaceutische industrie vinden regelmatig geplande stilstanden plaats waarin de nodige werken, die enkel als de fabriek stilligt, kunnen uitgevoerd worden.

Deze stilstanden worden gemeenzaam Stops, Shutdowns, Turnarounds genoemd.

Tijdens deze stops wordt een veelvoud aan externe medewerkers (service providers, contractors) ingezet om deze taken uit te voeren.

De Belgische contractingbedrijven vertegenwoordigen een directe tewerkstelling van 10.000 medewerkers die actief zijn in de chemie, petrochemie, olie- en gasindustrie. Een op drie van de toeleveranciers in de Antwerpse industrie is actief in contracting and maintenance. Het betreft zowel de installatie als het onderhoud en indirecte toelevering aan bovenvermelde sectoren.

Werkten mee aan dit document

Dit document is een gemeenschappelijk initiatief van Agoria Contracting and Maintenance en essenscia-Delta Process Academy en werd mogelijk door het organiseren van verschillende workshops. Hebben hun steentje bijgedragen: de firma’s Actemium, Aertssen Kranen, Air Liquide, Ashland, BASF, Bilfinger ROB, BP Chembel ,Construct Masters, Engie Fabricom, Evonik, Force Mechanics, Sanofi, Groupe ADF, Lanxess, Maintenance Partners Belgium, Mammoet Belgium, Samoco, Sarens BE, SPIE Belgium, STAR Group Belgium, Stork Technical Services Belgium, Team Industrial Services Belgium, The Sniffers.


Ja, ik wil het document ‘Good Practices : Werkvoorbereiding stilstanden’ downloaden: