Om de vijf jaar wordt nagegaan of de Europese normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Bekijk hier welke normen momenteel aan evaluatie toe zijn. Deze systematische evaluatie is een uitgelezen moment om eventuele wijzigingen aan normen voor te stellen.


Vijfjaarlijks worden de Europese normen onder de loep genomen om na te gaan of ze nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een van deze normen gebruikt,, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Wenst u wijzigingen aan de norm, dan is de systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Het toepassingsdomein van de norm kan u vinden via deze link. 

Voor onderstaande CEN normen van commissies onder het beheer van Sirris-Agoria wordt tegen 20/02/2021 een Belgisch standpunt verwacht:

Reference

Title

CEN/TC 46 Fireplaces for liquid fuels

EN 16647:2015

Fireplaces for liquid fuels - Decorative appliances producing a flame using alcohol based or gelatinous fuel - Use in private households

CEN/TC 69 Industrial valves

EN 1171:2015

Industrial valves - Cast iron gate valves

EN 16722:2015

Industrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for valves with threaded ends

CEN/TC 109 Central heating boilers using gaseous fuels

EN 13203-1:2015

Gas fired domestic appliances producing hot water - Part 1: Assessment of performance of hot water deliveries

CEN/TC 114 Safety of machinery

EN 1093-11:2001+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 11: Decontamination index Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 11: Decontamination index

EN 1093-6:1998+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 6: Separation efficiency by mass, unducted outlet

EN 1093-7:1998+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 7: Separation efficiency by mass, ducted outlet

EN 1093-8:1998+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 8: Pollutant concentration parameter, test bench method

EN 1093-9:1998+A1:2008

Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 9: Pollutant concentration parameter, room method

CEN/TC 127 Fire safety in buildings

EN 1364-1:2015

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls

CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety

EN 15572:2015

Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for edge finishing machines

EN 536:2015

Road construction machines - Mixing plants for road construction materials - Safety requirements

CEN/TC 153 Machinery intended for use with foodstuffs and feed

EN 13870:2015

Food processing machinery - Portion cutting machines - Safety and hygiene requirements

EN 1674:2015

Food processing machinery - Dough sheeters - Safety and hygiene requirements

CEN/TC 191 Fixed firefighting systems

EN 12101-3:2015

Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans)

CEN/TC 192 Fire and Rescue Service Equipment

EN 16712-1:2015

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 1: Inductors PN 16

EN 16712-2:2015

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 2: Pick-up tubes

EN 16712-3:2015

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 3: Low and medium expansion hand-held foam branchpipes PN 16

CEN/TC 197 Pumps

EN 16752:2015

Centrifugal pumps - Test procedure for seal packings

CEN/TC 256 Railway applications

EN 16452:2015+A1:2019

Railway applications - Braking - Brake blocks