Het CEN en CENELEC hebben een nieuwe ad-hocgroep 'CLC/TC 205/WG 19' opgericht waarin zal worden gewerkt rond 'Energy Management Ontology'. Deze werkgroep organiseert een workshop waaraan u ook kunt deelnemen.


De Europese industrie is bezig haar processen en systemen te digitaliseren en steunt daarom steeds meer op digitale technologieŽn en interoperabiliteit. Steeds meer ICT-componenten zijn verbonden met de fysieke infrastructuur, zodat interoperabiliteit een noodzakelijke voorwaarde is voor een robuuste, betrouwbare en veilige infrastructuur. Normen zijn dan ook van cruciaal belang met het oog op een duurzame, economische en betrouwbare herinrichting van het toekomstige energiesysteem en om de basis te leggen voor de integratie van technologieŽn in complexe systemen en om interoperabiliteit en data-uitwisseling te faciliteren.

Omdat er in de digitale toekomst miljarden geconnecteerde apparaten zullen zijn, heeft de Europese Commissie een mededeling over de prioriteiten inzake ICT-normalisatie voor de digitale eengemaakte markt (COM(2016) 176) gepubliceerd die ervoor moet zorgen dat al die apparaten kunnen worden verbonden en data kunnen delen, onafhankelijk van fabrikant, besturingssysteem of andere technische elementen.

Rekening houdend met het toenemende belang van interoperabiliteit streeft de ad-hocgroep ernaar een gemeenschappelijke ontologie van normen te ontwikkelen die zo dicht mogelijk aanleunt bij de bestaande beschikbare datamodellen (CEN, CEN, CENELEC, ISO en IEC). Aangezien ontologieŽn van normen als gevolg van de snelle ontwikkeling zo dicht mogelijk moeten worden uitgewerkt bij waar ze worden gedefinieerd, stelt CLC/TC 205 voor om deze ad-hocgroep open te stellen voor de relevante experts die nog niet betrokken zijn bij CLC/TC 205 maar die wel participeren in andere TC's die ter zake doen:

  • CLC/TC 13 'Electrical energy measurement and control',
  • CLC/TC 57 'Power systems management and associated information exchange',
  • CLC/TC 59X 'Performance of household and similar electrical appliances',
  • CLC/TC 69X 'Electrical systems for electric road vehicles',
  • CLC/TC 82 'Solar photovoltaic energy systems',
  • CLC/TC 205 'Home and Building Electronic Systems (HBES)',
  • CLC/SR 120 'Electrical Energy Storage (EES) Systems',
  • CEN/TC 82 'Technological tests for doors, fastenings and their building hardware',
  • CEN/TC 247 'Building Automation, Controls and Building Management',
  • CEN/TC 294 'Communication systems for meters'

Het doel van de workshop is om de bestaande datamodellen in kaart te brengen en deze vervolgens op elkaar af te stemmen. OntologieŽn zijn van essentieel belang om een brug te slaan tussen semantische domeinen en kunnen ertoe bijdragen om interoperabiliteit op een duurzame manier te bereiken. Meer context.

Neem contact op met Dirk De Moor als u wilt deelnemen aan de workshop.

Noot: Een ontologie is typisch een datastructuur die alle relevante entiteiten en hun onderlinge relaties en regels binnen dat domein bevat. Een ontologie wordt gedefinieerd als: Een strikt en uitputtend schema voor een bepaald onderwerpsdomein, meestal in een hiŽrarchische structuur, die alle relevante grootheden en hun relaties bevat, alsmede de regels waaraan die grootheden en relaties binnen dat domein voldoen.