Building Technology

Verenigt ondernemingen actief in ontwerp, productie, invoer, verkoop, installatie en/of levering van diensten, producten, systemen of oplossingen voor de realisatie en uitrusting van woon- en niet-woongebouwen.

Kernactiviteiten

Building Technology Industries verenigt ondernemingen actief in ontwerp, productie, invoer, verkoop, installatie en/of levering van diensten, producten, systemen of oplossingen voor de realisatie en uitrusting van woon- en niet-woongebouwen.

 • Business development
  Dankzij de bouwbarometer houdt de business community Building technology de lidbedrijven op de hoogte van het verloop van de conjunctuur in de bouwsector. Hoeveel bouwvergunningen werden aangevraagd? Hoeveel bouwprojecten worden effectief gerealiseerd? Welke grote projecten staan op stapel? 
  De business community helpt de leden hun oplossingen voor de 'gebouwen van morgen' te promoten bij de voorschrijvers (architecten, studiebureaus, enz.). 
   
 • Kennisuitwisseling en organisatie van netwerkactiviteiten over specifieke thema's zoals brandbeveiliging en energieprestaties. Organisatie van contacten met de verschillende actoren op de markt:  regie der gebouwen van de drie gewesten, keuringsorganen,  Fireforum, ingenieursbureaus, architecten,… 
   
 • Tijdens workshops en via haar communicatiekanalen informeert de business community haar leden over de ontwikkeling van de normen en reglementering voor bijv. elektrische installaties, ventilatie of brandbeveiliging.