Building Technology Committee 2.0

De bedrijvengroep HVAC verenigt de bedrijven met activiteiten voor de toepassingsdomeinen verwarming, koeling en ventilatie. Het HVAC Committee is samengesteld uit het Steering Committee en het HVAC Committee waarin experten van lidbedrijven, in samenspraak met de Agoria-experten, acties opvolgen in vier hoofddomeinen: energie, gezondheid, omgeving en veiligheid.

Kernactiviteiten

  • De opvolging van het energieprestatiebeleid (EPB) is een van de focuspunten van de bedrijvengroep HVAC. Agoria stelt haar expertise alsook die van de lidbedrijven ter beschikking van de administratie en de overheid om het EPB op Europees, nationaal en gewestelijk niveau verder uit te werken.

  • De evoluties op het vlak van standaardisatie en normalisatie worden via het expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie (Ecodesign en Energy Labeling) opgevolgd. Lidbedrijven kunnen bovendien op individuele ondersteuning rekenen.

  • Aangezien comfort aan belang wint, richt de bedrijvengroep HVAC zich op Indoor Air Quality en volgt ze de nieuwe wet over ‘ventilatie op arbeidsplaatsen’ Agoria zetelt bovendien in de stuurgroep van deze wetgeving.

  • In samenwerking met het expertisecentrum Milieu volgt de bedrijvengroep HVAC de beleidsontwikkeling van de Circulaire Economie op Europees niveau en vertaalt deze naar de lidbedrijven. Ook de ontwikkelingen omtrent terugnameplicht worden nauwlettend opgevolgd, in samenwerking met Recupel en OVAM.

  • De bedrijvengroep vertegenwoordigt de leden op Europees niveau binnen de Europese associaties Eurovent en EPEE en volgt het Europese beleid op.

  • Gezien het belang van interconnectiviteit tussen de verschillende technieken, beschikt de bedrijvengroep HVAC over een directe link met de Committees Smart Building en Smart Cities.

  • De uitwerking van actiepunten en de standpuntinnames worden ondersteund door de federale en regionale lobbycellen.
Bezoek ons infoplatform

Nieuws