Agoria heeft een update gepubliceerd van de brochure over laadinfrastructuur. Deze werd uitgebreid met een hoofdstuk over slimme laadinfrastructuur alsook met een nieuw deel over veiligheid. Deze update werd ondersteund door het Low Emission Mobility Platform. Verder omvat de brochure concrete informatie voor ondernemingen die aan de slag willen om hun voertuigenvloot te vergroenen.


Gedurende de eerste golf van de coronapandemie was er een belangrijke impact op de mobiliteit: we maakten noodgedwongen kennis met de voor- en nadelen van thuiswerken en (her-)ontdekten ook andere vormen om ons van en naar het werk te verplaatsen met een ongekend succes voor de fiets en elektrische fiets. Het openbaar vervoer werd zwaar uitgedaagd en car-sharing diensten doen het beter dan verwacht. De automobielsector en de verkoop van nieuwe voertuigen kreeg zware klappen, maar het segment van elektrische voertuigen bleef echter groeien. Meer recent kondigde de nieuwe federale regering de ambitie aan om tegen 2026 de volledige vloot bedrijfsvoertuigen te laten evolueren naar nog enkel broeikasgasvrije voertuigen. De verschillende regionale regeringen bereiden momenteel de verdere uitrol van laadinfrastructuur voor met ambitieuze doelstellingen en meer aandacht voor slimme laadoplossingen, snellaadinfrastructuur en laden op het werk.  

De verduurzaming van het wegtransport wordt hoog in het vaandel gedragen door Agoria, waarbij elektrificatie van voertuigen een belangrijke technologische evolutie is binnen de automobielsector.

Ook tijdens deze ongeziene en uitdagende periode, blijft Agoria zijn leden ondersteunen met concrete informatie en advies. Daarom hebben we vanuit Agoria en samen de leden van het Low Emission Mobility Platform, een update van onze brochure opgesteld met heel concrete informatie voor alle Belgische bedrijven die vandaag aan de slag willen en hun voertuigenvloot willen vergroenen door het inzetten van elektrische en/of plug-in hybride voertuigen, of hun klanten/bezoekers laadinfrastructuur willen aanbieden.

Als we deze elektrische en plug-in hybride voertuigen op grotere schaal willen inzetten als bedrijfsvoertuig, dienen we ook de nodige laadinfrastructuur te voorzien bij onze bedrijven. Daarom biedt deze brochure een overzicht van de belangrijkste elementen waarmee u best rekening houdt bij het installeren van laadinfrastructuur.

  • Een eerste hoofdstuk biedt een overzicht van de verschillende systemen voor het laden van elektrische en plug-in hybride voertuigen gaande van traag laden, semi-snel laden tot snel laden alsook een nieuw deel over oplossingen voor vlootbeheerders en slimme laadoplossingen.
  •  Het tweede hoofdstuk geeft meer informatie over de kosten verbonden aan het laden van elektrische en plug-in hybride voertuigen, alsook de verschillende mogelijke diensten die worden aangeboden door sommige bedrijven voor het uitbaten en beheren (inclusief betaaldiensten) van de laadinfrastructuur bij uw bedrijf.
  • Een derde hoofdstuk behandelt fiscaliteit en premies die momenteel beschikbaar zijn en dit voor de verschillende gewesten.
  • In een vierde hoofdstuk wordt meer informatie geboden over het aspect voordeel alle aard en het nieuwe mobiliteitsbudget voor werknemers.
  • In een vijfde hoofdstuk worden de implicaties en verplichten onder de milieuwetgeving op een rijtje gezet.
  • Een zesde en laatste hoofdstuk handelt over het aspect brandveiligheid van de laadinfrastructuur.

Met deze brochure bieden we onze Belgische bedrijven een wegwijzer om zich klaar te maken voor elektrisch rijden.

We zien deze brochure als een levend document vermits sommige aspecten, zoals fiscaliteit en dergelijke, steeds evolueren. We voorzien dan ook om deze brochure via digitale wijze aan te bieden via onze website en deze te gepasten tijde up-to-date te houden.

Wenst u meer te weten te komen over hoe uw bedrijf klaar te maken voor electromobiliteit? Download hier onze nieuwe versie van de Brochure over Laadinfrastructuur.

Download de brochure Laadinfrastructuur >