Voor wie het nog probeert te volgen: dit korte artikel behandelt de tijdslijn en waar u moet op letten in deze brexit-tijden.


Nog geen no-deal

Premier Boris Johnson heeft in de laatste week van augustus beslist het Brits Parlement vanaf volgende week maandag (9 september 2019) tot 14 oktober 2019 op te schorten.

Het Brits Parlement heeft daarop zijn duivels ontbonden.

  • Met de steun van 21 (ondertussen uitgesloten) Senior Britse Conservatieven stemde het parlement eerst voor het overnemen van de agenda (noteer dat in het UK de agenda van het parlement door de regering wordt gedicteerd).
  • Vervolgens nam het parlement een voorstel van wet aan waarin de Britse premier bij wet wordt verplicht een verlenging van de onderhandelingen in Brussel te gaan vragen.
  • De Britse conservatieven hebben een kleine 100 amendementen in het Hogerhuis geïntroduceerd. Verwacht wordt dat men nog tegen maandag de wet kan aannemen

Daarop besliste Boris Johnson de oppositie vervroegde verkiezingen aan te bieden, maar die ging daar niet op in.

  • Vervroegde verkiezingen werden op 15 oktober aangeboden, maar dat zou tot een no-deal kunnen leiden. Daarom ging de oppositie er niet op in.

Let op: dat Boris Johnson wordt gedwongen tot het vragen van een verlenging van de onderhandelingen betekent nog niet dat hij die ook krijgt. De 27 lidstaten van de EU moeten unaniem instemmen met een dergelijke verlenging. De EU heeft weinig te winnen bij een no-deal, maar het is niet zeker dat (in het bijzonder) Frankrijk nog mee wil. Franse ondernemers hebben al meermaals aangegeven dat de permanente onzekerheid schadelijker is dan de zekere situatie van een no-deal. Alleen is het zeker dat bij een no-deal een mogelijke burgeroorlog opnieuw uitbreekt in Noord-Ierland tussen Katholieken en Protestanten. Ook de duurtijd van de verlenging is niet zeker. Ursula von der Leyen (de nieuw verkozen voorzitter van de Europese Commissie) heeft al eerder aangegeven dat ze een technische verlenging tot het einde van het jaar wel ziet zitten. Echter, in het Brits Parlement zou men eerder mikken op eind januari 2020.

Next steps

Het is allemaal koffiedik kijken

  • Eerst moet gezien worden of de anti-no-deal-wet door het Hogerhuis geraakt voor maandag. Vanaf dan kan Johnson het parlement opschorten tot 14 oktober. Als de wet er niet door komt, is een vertrouwensstemming niet uit te sluiten. Dan heerst chaos tot er verkiezingen zijn, die dan waarschijnlijk nog midden oktober zullen worden gehouden.
  • Boris Johnson dient zijn ontslag in. Waarschijnlijk volgt daarop een motie van wantrouwen. Doordat de conservatieven verzwakt zijn en geen meerderheid meer hebben, is het aannemelijk dat die motie wordt aangenomen. Vervolgens moet er een noodregering geïnstalleerd worden, maar wie daarvan de leiding neemt, is niet evident. Dit kan de tijdslijn wel over de Europese Raad van 17 oktober heen duwen (wat zou kunnen leiden tot een nood-Europese Raad tegen 31 oktober 2019).
  • Een tweede voorstel voor verkiezingen kan nog steeds ingediend worden, maar mogelijk wacht men nu tot 17 oktober (de Europese Raad afwachtend waarin Johnson een verlenging dient te vragen en waarop de 27 lidstaten dienen in te stemmen). Indien de motie dan wordt aanvaard, kunnen er verkiezingen volgen in november.

Samengevat. Een no-deal is nog niet van de baan en verkiezingen zijn nu wel zeker. Johsnon heeft geen meerderheid meer in het parlement en kan dus, los van brexit, ook geen ander beleid meer voeren.

Gelet op de chaotische situatie roepen wij de leden van Agoria op om zich niet in een afwachtende houding te nestelen, maar zich juist verder voor te bereiden op een no-deal. Lees hiervoor onze andere artikels over de brexit via deze link.

 

Tijdslijn

Tijdslijn tot brexit
SEPTEMBER
3 september
Brits Parlement keert terug uit zomerreces
• Een politieke veldslag is onderweg.
• Evoluties kunnen de tijdslijn beïnvloeden.
12 september
Agoria Academy Customs after brexit in Gent
29 september tot 2 oktober
Britse Conservatieve Partij houdt een conferentie
Afhankelijk van de veldslag in het Parlement, zal hier waarschijnlijk bepaald worden of de Conservatieve Partij een no-deal brexit zal steunen of niet.
• 
Mogelijk zal hier bepaald worden of men naar verkiezingen trekt.
•  Het partijcongres kan de cruciale datum betekenen.
OKTOBER
1 oktober
De Britse douane komt naar Zeebrugge voor technische uitleg bij de voorbereidingen op de brexit.
10 oktober
Agoria houdt zijn jaarlijkse R&S Event. De brexit is één van de onderwerpen. De Belgische Directeur Brexit en de Britse ambassadeur komen spreken en een technisch panel over douane en BTW behandelt verschillende brexit-vragen.
17 en 18 oktober

De Europese Raad komt samen.

Trekt de EU de conclusies voor een besluiteloos UK of stelt EU vast dat het een no-deal wordt op basis van de beslissing van het UK?
31 oktober

Brexit-dag

Vanaf 31 oktober 2019 om 23u00 Britse tijd (ofwel 1 november 2019 om middernacht), is het UK geen lid meer van de Europese Unie.