Het is nu echt wel vijf voor twaalf. 31 oktober komt er met rasse schreden aan. Dat is de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zal verlaten. Bij een harde brexit, wat nu toch wel heel erg waarschijnlijk wordt, verloopt de handelsrelatie met het UK op regels die slechter zijn dan de regels die de EU er met Bangladesh op nahoudt. Bent u hier klaar voor? Nee?! Gebruik dan de volgende twee maanden nog nuttig!


Dan toch een harde brexit?

Een harde brexit lijkt nog steeds onafwendbaar. Brits Eerste minister Johnson lijkt nu al een “blame game” gestart zonder echt te onderhandelen met de EU. Hij moet het hard spelen, want hij heeft ondertussen geen meerderheid meer in het Brits parlement. Johnson zou graag het onderhandelde akkoord nog op een paar punten wijzigen. De EU heeft echter gezegd dat het nog wel wil morrelen in de marge (bijschaven van een politieke verklarende tekst), maar dat men niet meer gaat onderhandelen over het akkoord waar de Britse regering eerder had mee ingestemd. Daarbij lijkt vooral een werkbaar alternatief voor de huidige “backstop” essentieel te zijn. Zolang dit er niet is en zolang er noch een anti-no-deal-wet noch een verkiezing de feiten wijzigen en zolang de EU-27 niet unaniem instemmen met een verlenging van de onderhandelingen, blijft de no-deal op 31 oktober nog steeds waarschijnlijk.

Wat betekent dat: een harde brexit?

Geen relaties meer. Een harde brexit betekent dat er geen akkoord is tussen de EU en het UK. Wanneer de in de steigers staande Big Ben op 31 oktober 2019 de klok van elf uur 's avonds aangeeft (i.e. middernacht 1 november 2019 in Brussel) is het UK geen lid meer van de Europese Unie. Juridisch-technisch heeft de Europese Unie op dat moment geen relaties meer met het Verenigd Koninkrijk. Het UK is dan een partner voor de EU zoals andere partners die samenwerken binnen het kader van de Verenigde Naties, de NAVO en de Wereldhandelsorganisatie. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat, omdat Bangladesh nog kan beschikken over een speciale en gediferentieerde behandeling van de Europese Unie omwille van het ontwikkelingsstatuut van het land, Bangladesh een nauwere handelspartner van de EU wordt dan het UK in het geval er een harde brexit komt. 

Mitigerende maatregelen. Om de zaken toch zo soepel mogelijk te laten verlopen in het geval van een harde brexit, hebben de Europese Unie en de lidstaten de transitiefase, zoals die staat neergeschreven in het onderhandelde akkoord tussen het UK en de EU, in Europese en nationale (nood)wetgeving vertaald. Met andere woorden: zelfs in het geval van een harde brexit, proberen de overheden voor een periode (tot maximaal 31 december 2020) te voorzien in een overgangsfase waarbij het UK "geacht zal worden" deel uit te maken van de Europese Unie. Echter, de transitie zal enkel mogelijk zijn als ook de Britten zich aan de regels van de transitie houden, zoals in het onderhandelde akkoord staat, en enkel voor de aangegeven periode. Met andere woorden: indien de Britten niet dezelfde maatregelen nemen, zal niets van de mitigerende maatregelen aan Europese zijde van toepassing zijn.

Geen compensaties of staatssteun. De Europese Commissie heeft ook ondubbelzinnig gecommuniceerd naar het bedrijfsleven toe wat financiële steun betreft bij brexit. Er wordt niet voorzien in bijkomende ondersteuning. De Europese Commissie gaat ervan uit dat er voldoende tijd is geweest om zich voor te bereiden. Lidstaten die zouden overgaan tot het uitkeren van ongerechtvaardigde subsidies kunnen volgens de geldende staatssteunregels veroordeeld worden.

Voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden

Agoria heeft de afgelopen maanden en jaren, samen met de overheid en in het ruimer samenwerkingsverband met het VBO en de Europese koepelorganisaties getracht u te ondersteunen met uw voorbereiding. 

Agoria heeft dit gedaan aan de hand van vele AOL-artikels en seminaries. Zoek in de zoekbalk op "brexit" of "BrexitFriday" en u komt alle artikels tegen die u moeten ondersteunen in de voorbereiding.

Overzicht. Hieronder vindt u de belangrijkste data terug waarop u moet letten in uw voorbereiding. Houd de data goed in de gaten en wacht niet tot de brexit, maar handel nu!

Tijdslijn tot brexit
SEPTEMBER
3 september
Brits Parlement keert terug uit zomerreces
• Een politieke veldslag is onderweg.
• Evoluties kunnen de tijdslijn beïnvloeden.
12 september
Agoria Academy Customs after brexit in Gent
29 september tot 2 oktober
Britse Conservatieve Partij houdt een conferentie
Afhankelijk van de veldslag in het Parlement, zal hier waarschijnlijk bepaald worden of de Conservatieve Partij een no-deal brexit zal steunen of niet.
• 
Mogelijk zal hier bepaald worden of men naar verkiezingen trekt.
•  Het partijcongres kan de cruciale datum betekenen.
OKTOBER
1 oktober
De Britse douane komt naar Zeebrugge voor technische uitleg bij de voorbereidingen op de brexit.
10 oktober
Agoria houdt zijn jaarlijkse R&S Evenement. De brexit is één van de onderwerpen. De Belgische Directeur Brexit en de Britse ambassadeur komen spreken en een technisch panel over douane en BTW behandelen verschillende brexit-vragen.
17 en 18 oktober

Europese Raad komt samen

Trekt de EU de conclusies voor een besluiteloos UK of stelt EU vast dat het een no-deal wordt op basis van wat door het UK beslist is geworden?
31 oktober

Brexit-dag

31 oktober 2019 om 23u00 Britse tijd ofwel op 1 november 2019 om middernacht, is het UK geen lid meer van de Europese Unie.

Agoria blijft ook ter beschikking met alle expertise. Wil u contracten laten nakijken? Heeft u vragen over douane? Heeft u Britten in dienst of Europeanen gedetacheerd in het UK? Aarzel niet ons te contacteren.  

Het is vijf voor twaalf 

Mocht u toch nog niet aan de slag gegaan zijn, raadt Agoria u echt aan hier dringend werk van te maken. Hoe?

(1) Neem deel aan de Agoria Academy van 12 september 2019 in Gent.

 

(2) Brexit Impact Scan

Via deze scan kan u een simulatie doorvoeren van hoe de brexit uw bedrijf zou kunnen treffen. Aan de hand van eenvoudige vragen gaat de tool de impact na voor negen verschillende situaties:

  • Uitvoer van goederen
  • Invoer van goederen
  • Diensten
  • Vervoer
  • Toelevering
  • Digitale data en diensten (privacywetgeving)
  • Intellectuele eigendom
  • Vestiging
  • Concurrentie en markt

Als u voor een scenario alle vragen beantwoordt, verschijnt er lager op het scherm een uitgebreid advies dat u kan gebruiken ter voorbereiding van de brexit. Als u de vragen voor de negen situaties beantwoordt, kan u alle adviezen ook in PDF-vorm doorgestuurd krijgen per e-mail. De Brexit Impact Scan is ook een aanrader omdat hij u helpt om binnen uw bedrijf de nodige vragen te stellen en andere collega's attent te maken op de impact die de brexit zal hebben voor hun concrete taken.

(3) Brexit-portaalsite

Via deze website kan u een helder overzicht verkrijgen van de verschillende overheidsdiensten die betrokken zijn bij de brexit. Op basis van verschillende thema's zoals  bijvoorbeeld het vrij verkeer van goederen en diensten, kapitaalverkeer, personenverkeer, etc. wordt telkens een doorverwijzing aangeboden naar de juiste webpagina's van de overheidsdiensten die voor deze domeinen bevoegd zijn. Daarnaast wordt deze website ook telkens voorzien van een actuele stand van zaken. Bovendien zijn er secties met vragen & antwoorden en nuttige links, alsook een sectie die dieper ingaat op de voorbereidingen die u kan treffen.

(4) Brexit-pagina's van de Gewesten

Ook de Gewesten hebben, elk wat hun eigen bevoegdheden betreft en in nauwe samenwerking met de federale overheid, de nodige informatie ter beschikking gesteld. Zo werd de Brexit Impact Scan samen opgemaakt met de insteken van de Gewesten.

(5) Brexit-checklist

Douane en Accijnzen heeft een checklist online gezet die bedrijven toelaat na te gaan of zij klaar zijn om na 12 april te kunnen blijven handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Uitgaand van het harde scenario, waarbij het UK niet langer deel uitmaakt van de douane-unie of de interne markt, moet aan verschillende formaliteiten worden voldaan om Britse goederen in te voeren en Europese goederen naar het UK uit te voeren.

(6) Europese sectorspecifieke Brexit-fiches

De Europese Unie heeft getracht om voor alle belangrijke onderwerpen die gelinkt zijn aan de Britse uittreding uit de Europese Unie, fiches op te maken die moeten helpen in de voorbereiding op brexit. Deze fiches zijn bijna allemaal (met uitzondering van deze over handel en douane) beschikbaar in de Belgische landstalen en eenvoudig te downloaden. De beschikbare fiches handelen over onderstaande thema's: