Als er geen akkoord, met daarin een transitieperiode, over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd wordt (of indien geen verlenging van de onderhandelingen overeengekomen wordt), zal 29 maart 2019 de laatste dag zijn waarop het VK een lidstaat is van de Europese Unie. Wat is het eerste dat u nodig heeft om aan in- en uitvoer te kunnen doen?


Voor heel wat Belgische ondernemingen is de Europese interne markt hun belangrijkste markt. Hoewel onze handel met andere Europese landen ook vaak omschreven wordt als import en export, is het cruciaal om het onderscheid te maken tussen uw handel met andere lidstaten van de EU en landen die niet behoren tot de EU.

Voor de handel met landen die niet behoren tot de EU moet u namelijk allerhande douaneformaliteiten vervullen. Om dat te kunnen doen, heeft u een EORI-nummer nodig dat uw bedrijf identificeert bij de Algemene Administratie Douane en Accijnzen en de douaneadministraties van de andere landen.

Als u handel drijft met het VK, kan u dat EORI-nummer best nu al aanvragen. Op het moment van de eigenlijke brexit dreigt de douane namelijk overspeld te worden met aanvragen waardoor een snelle afhandeling mogelijks niet gegarandeerd kan worden.

Download een bericht van de Belgische douane over de aanvraag van een EORI-nummer.