Via dit artikel willen wij u de meest recente informatie verstrekken die relevant is voor een Brexit in geval van een 'no deal' scenario op 29 maart 2019.


Deze informatie is belangrijk voor u indien u:

  • houder bent (of uw toeleverancier houder is) van een e11-typegoedkeuring;
  • typegoedgekeurde voertuigen en/of onderdelen exporteert naar het VK.

Eerder dit jaar heeft de Europese Unie Verordening (EU) 2019/26 goedgekeurd, die een aanvulling vormt op de wetgeving van de Unie inzake typegoedkeuring met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Deze verordening is uiterst belangrijk als u houder bent – of uw toeleverancier (van onderdelen) houder is – van een e11-typegoedkeuring.

Houders van zo'n typegoedkeuring moeten vóór 29 maart 2019 actie ondernemen (voor zover ze dat nog niet hebben gedaan).

Daarnaast heeft DG GROW van de Europese Commissie ook bijgevoegde Q&A in geval van een 'no deal'-brexit gepubliceerd op de brexit-voorbereidingswebsite van de Europese Commissie.

Deze lijst van vragen en antwoorden geeft verder advies op basis van de verordening in een situatie waarin het Verenigd Koninkrijk op 30 maart 2019 om 00:00 uur (CET) ("de terugtrekkingsdatum") een derde land wordt zonder geratificeerde terugtrekkingsovereenkomst en dus

  • zonder de overgangsperiode waarin het ontwerp van terugtrekkingsovereenkomst voorziet;
  • en zonder de bepalingen inzake "in de handel gebrachte goederen" waarin het ontwerp van terugtrekkingsovereenkomst voorziet.

In geval van export van typegoedgekeurde voertuigen en/of onderdelen naar het VK:

Ook de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hebben een aantal richtsnoeren gepubliceerd in geval van een 'no deal'-scenario.

U vindt deze informatie op de volgende overheidswebsite van het Verenigd Koninkrijk.

We wilden u ook het document 'UK no-deal type approval scheme summary v2 (274,5 kB)' van het Britse Ministerie van Vervoer ter beschikking stellen.

Samengevat:

  • Voor zover dat nog niet is gebeurd, moet iedere fabrikant contact opnemen met het VCA (Vehicle Certification Agency in het VK) om de overdracht van zijn Europese WVTA's (whole vehicle type approvals – typegoedkeuringen van volledige voertuigen) te vragen en om een overeenstemmend typegoedkeuringsnummer voor het VK te verkrijgen.
  • Bestaande/geproduceerde voertuigen met een CoC (certificaat van overeenstemming) waarin naar een Europees WVTA-nummer wordt verwezen, mogen na de brexitdatum in het VK worden geregistreerd alleen als zo'n overeenkomstig typegoedkeuringsnummer voor het VK bestaat.
  • Deze overdracht is een louter administratieve procedure (geen nieuwe tests nodig). Het VCA rekent daar geen kosten voor aan.
  • Het ontwerp van wettelijk instrument aan VK-zijde dat deze overdracht van goedkeuringen wettelijk mogelijk maakt, is nog niet goedgekeurd. Verwacht wordt dat dit de komende dagen/weken in maart wordt geregeld. Fabrikanten wachten die goedkeuring beter niet af. Verzoeken om overdracht van goedkeuringen kunnen nu al naar het VCA worden gestuurd.
  • Tot de brexitdatum kan het VCA om juridische redenen geen overeenstemmende typegoedkeuringsnummers voor het VK toekennen.

Meer informatie: VCA-website