De Belgische norm voor branddetectie-installaties zet opnieuw een grote stap vooruit met de publicatie "ter kritiek" (zoals dat officieel heet) van de nieuwe editie van NBN S 21-100-1.


U vindt deze nieuwe editie op www.nbn.be onder de benaming prNBN S 21-100-1:2020.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • alle vorige wijzigingen werden samen met de nieuwe aanpassingen geconsolideerd in één tekst
  • installatievoorschriften voor lineaire thermische detectoren zijn toegevoegd
  • de installatievoorschriften voor "beams" zijn grondig herwerkt
  • de voorschriften voor functiebehoud en bekabeling zijn herschreven en aangevuld met verhelderende schema's
  • resultaatsgericht ontwerpen komt een grote stap dichterbij met het invoeren van een procedure voor "uitzonderingsgevallen"; zo worden alternatieve, innovatieve oplossingen en technologische vernieuwing mogelijk gemaakt.

Iedereen die er belang bij heeft, krijgt tot 15 september 2020 tijd om verbeteringen voor te stellen. Daarna zal de werkgroep de voorstellen evalueren en verwerken om zo spoedig mogelijk deze tekst als volwaardige norm te publiceren.

Intussen werkt deze werkgroep al naarstig verder aan een nieuw pakket van aanvullingen en verbeteringen waarbij onder andere over videobranddetectie wordt nagedacht.