In deze nieuwe editie gaan we met onze roadmap voor Innovatieve ArbeidsOrganisatie, concrete inspiratiecases en opdrachten aan de slag om uw onderneming naar een transformatieplan te begeleiden. Reserveer snel uw plaats!


De markt evolueert razendsnel. Dat vergt van bedrijven dat ze zich continu aanpassen om snel(ler) en efficiënt(er) te kunnen reageren, om sneller te kunnen produceren en goed maatwerk af te leveren. Niet alleen de afstemming van het technische proces hierop, maar ook het motiveren en betrekken van alle medewerkers vormt een grote uitdaging.

Hoe uw medewerkers flexibel inzetten in verschillende processen of op diverse projecten, cross border? Hoe silo's in de organisatie doorbreken? Wat is de rol van de leidinggevende in een context waarin medewerkers steeds meer zelf de regie over werk en leven willen, moeten en kunnen nemen? Hoe deze veranderingen en innovatie managen?

Aan de hand van de roadmap voor Innovatieve ArbeidsOrganisatie, concrete inspiratiecases en huiswerkopdrachten gaan we tijdens dit bootcamp aan de slag om uw onderneming te begeleiden bij de aanpak van deze uitdagingen. We zetten u op weg naar een transformatieplan.

 • Wat is de impact op de medewerkers van de veranderingen die het bedrijf doormaakt? Hoe motiveren we hen, hoe zorgen we voor maximale betrokkenheid, zowel bij de veranderingen als bij de klanten? Waar zijn we als bedrijf sterk in? Hoe kunnen we ons differentiëren?
 • Wat betekenen onze visie en strategie voor onze arbeidsorganisatie? Welke macrostructuur hebben we nodig om het bedrijf optimaal te organiseren? Hoe zorgen we voor betrokken medewerkers die zelf mee vormgeven aan onze toekomst?
 • Hoe structureren we teams? Welke rollen, verantwoordelijkheden, rapportagelijnen en structuren hebben we daarvoor (echt) nodig? Hoe bepalen we teamdoelen en hoe volgen we die op? Wat moet een team wel/niet doen? Hoe zorgen we voor optimale kennisdeling en ervaringsuitwisseling? Hoe gaan we medewerkers opleiden?

"Het bootcamp is een aangename manier om ervaringen uit te wisselen en aan een doel te werken met input van de andere deelnemers! De praktische tips en tricks, de duidelijke stappen over hoe te werk gaan, maar ook de leuke mix van deelnemers zijn goed. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng en met de tussentijdse opvolging kan je als bedrijf helemaal aan de slag!"

Sophie Deckers, HTMS

Wat?

Intensief traject van 5 interactieve en begeleide sessies met presentaties van praktijkcases, huiswerkopdrachten, groepsdiscussie en onderlinge uitwisseling en advisering met (tussentijdse) begeleiding door adviseurs-experten van Agoria en Flanders Synergy. We beginnen met een kick-off en gaan nadien bij 4 bedrijven langs, die ons hun case zullen toelichten en in de praktijk tonen aan de hand van een geleid bedrijfsbezoek. 

Doelgroep

Per bootcamp kunnen maximaal 6 bedrijven deelnemen, telkens een tandem of trio van sleuteldragers (CEO, operations manager, productiemanager, HR manager …). Door met 2 of 3 deelnemers aan de sessies deel te nemen en het huiswerk aan te pakken, maken we een geïntegreerd geheel van het projectplan. Het traject en de huiswerkopdrachten kunnen ook een inspanning van anderen (vb. managementteam) vergen.

Planning

 • Sessie 1: Donderdag 28 februari– BluePoint Antwerpen
 • Sessie 2: Donderdag 28 maart – Gastbedrijf
 • Sessie 3: Dinsdag 30 april – Gastbedrijf
 • Sessie 4: Dinsdag 21 mei – Gastbedrijf
 • Sessie 5: Woensdag 26 juni - Gastbedrijf

De gastbedrijven worden gekozen in functie van de deelnemers en aangekondigd van zodra bevestigd.

Ook de planning van het najaar 2019 ligt al vast. Inschrijven is nog niet mogelijk, maar blokkeer de data al gerust in je agenda:

 • Sessie 1: dinsdag 17 september – BluePoint Antwerpen
 • Sessie 2: dinsdag 8 oktober - Gastbedrijf
 • Sessie 3: donderdag 24 oktober - Gastbedrijf 
 • Sessie 4: dinsdag 12 november - Gastbedrijf
 • Sessie 5: dinsdag 3 december - Gastbedrijf

Deelnametarieven

  Per bedrijf
(inclusief 2 deelnemers)
Per bijkomende deelnemer
Leden
Agoria of Flanders Synergy
€ 2.250 € 750
Niet-leden € 3.750 € 1.250
 • Als u zich inschrijft, bent u meteen voor de volledige reeks van 5 sessies aangemeld. U hoeft zich dus niet voor elke sessie afzonderlijk in te schrijven.
 • Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW.
 • Indien een deelnemer voor een sessie verhinderd is, kan deze plaats ingenomen worden door een vervanger.

Het Bootcamp is exclusief voor:

 • Leden van Agoria
 • Leden van Flanders Synergy
 • Bedrijven die geen lid zijn van Agoria of Flanders Synergy, indien ze behoren tot andere sectoren dan die van Agoria-leden.


Datum

donderdag 28 februari 2019, 12:30 - 18:00

donderdag 28 maart 2019, 12:30 - 18:00

dinsdag 30 april 2019, 12:30 - 18:00

dinsdag 21 mei 2019, 12:30 - 18:00

woensdag 26 juni 2019, 12:30 - 18:00

Plaats

Diverse locaties

Organisator

Agoria 

Voor dit evenement kan niet meer worden ingeschreven.