Een leek die over blockchain hoort praten, associeert de technologie doorgaans met de financiële wereld en met cryptomunten. Ngo's en projecten voor ontwikkelingssamenwerking kunnen niet verder uit beeld zijn. Toch heeft blockchain ook op dat domein veel te bieden. De deelnemers aan de tweede 'Tech for Development'-workshop van Agoria en Close The Gap waren alvast razend enthousiast.


Op 16 oktober vond bij hub.brussels de tweede 'Tech for Development'-workshop van Agoria, Close the Gap en Ngo-federatie plaats. Het doel? Ngo's en organisaties zonder winstoogmerk die in ontwikkelingssamenwerking actief zijn laten kennismaken met digitale technologieën die aan hun behoeften kunnen tegemoetkomen. Dit keer was het onderwerp blockchain.

Wat is blockchain?

De workshop ging van start met een bijzonder didactische – zelfs ludieke – presentatie van Jelle Hoedemaekers, expert ICT Standardisation bij Agoria. Deelnemers die totaal niets van blockchain afwisten, hebben dankzij hem inzicht gekregen in het consensusmechanisme waarop de technologie steunt. Vervolgens werd aan de hand van enkele cijfers aangetoond dat China en de VS het meest in blockchain investeren en de meeste start-ups tellen. Die zijn meestal actief in financiële instellingen, maar overheidsprojecten blijven niet achter.

"De vier kenmerken van blockchain zijn vertrouwen, decentralisatie, veiligheid en transparantie." (Jelle Hoedemaekers, Agoria)

Waarom blockchain?

Follow-up, transparantie, vertrouwen ... het zijn natuurlijk belangrijke begrippen in eender welke onderneming, maar op humanitair domein is de aandacht ervoor des te groter. Wanneer schenkingen worden ingezameld of wanneer financiële of materiële steun wordt toegekend aan een project in bijv. een Afrikaans land, is het uiteraard van cruciaal belang om te kunnen garanderen dat de schenkingen hun bestemming bereiken en goed worden gebruikt.

Source : Fujitsu

Om de geheimzinnigheid rond die technologie weg te nemen en meer inzicht te krijgen in de kansen die ze biedt, lichtten twee lidbedrijven van Agoria heel concrete cases toe waarbij blockchain werd toegepast ten behoeve van ngo's.

"Op dit moment biedt blockchain in ondernemingscontext nog geen end-to-end-oplossing maar wel een extra 'veiligheidslaag' m.b.t. processen." (Oubaida Ben Yaacoub, Blockchain Consultant, Fujitsu)

Het Blockchain Innovation Center van Fujitsu in Brussel werkt momenteel samen met Close the Gap aan een applicatie voor de logistieke follow-up van schenkingen (IT-materiaal bestemd voor recycling of remanufacturing). Het is een circulair economisch project waarvoor blockchain onbetwistbare waarde biedt.

"Fujitsu ontwikkelt voor Close the Gap een blockchainapplicatie in het kader van hun circulair economisch project. Door in bepaalde stadia van het proces in te grijpen, garandeert blockchain de traceerbaarheid van het materiaal en kan het de hele weg tot zijn bestemming worden gevolgd." (Laura McCafferty, Technical Consultant, Fujitsu)

Ook Settlemint (Leuven) presenteerde enkele cases in de humanitaire sector, in het bijzonder wat de traceerbaarheid van schenkingen betreft maar ook op het vlak van identiteit. Er zijn op deze wereld nl. meer dan een miljard mensen die hun identiteit op geen enkele manier kunnen claimen. Daarom ontwikkelt Evernym, met behulp van blockchain, een volledig gedecentraliseerd identificatie-alternatief. Het is overigens niet het enige project van dat type in de wereld.

"De aard zelf van blockchain zorgt voor verzoening en vertrouwen en garandeert de integriteit van de gegevens. Het gebruik van blockchain is gerechtvaardigd in alle processen waarbij verschillende partijen betrokken zijn." (Matthew Van Niekerk, CEO and Founder, Settlemint)

Twee jaar geleden ontmoette de ngo Via Don Bosco de verantwoordelijken van Settlemint tijdens een matchmaking-event bij Agoria in het kader van het Digital for Development-programma (D4D). Vervolgens is de ngo – hoewel er zelfs geen informaticus in het team zat – gestart met de ontwikkeling van een platform om de uitgaven van de verschillende scholen in Afrika die ze steunen op de voet te volgen.

"Bij Via Don Bosco blijven we werken met ons traditionele systeem – excelbestanden en fysieke documenten – maar het 'real time spending track'-platform op basis van blockchain dat samen met Settlemint werd opgezet biedt een evidente meerwaarde op het vlak van controle en beheer van de middelen." (Filip Lammens, Managing Director, Via Don Bosco)

Transparantie EN performantie

Dankzij deze presentatie kregen de deelnemers aan de workshop niet alleen inzicht in hoe blockchain vertrouwen en transparantie schept, maar werd ook duidelijk hoe een ngo zoals Via Don Bosco te allen tijde een beter beeld heeft van de situatie, het geld slimmer kan besteden en uiteindelijk ook de uitgaven voor administratief en boekhoudkundig beheer kan beperken.

Raadpleeg hier de interessante presentaties van de sprekers:

D4D Power Sessions

Digitale technologieën kunnen ngo's helpen om hun impact te vergroten, maar vaak weten die organisaties niet waar ze moeten beginnen. Bent u aanbieder van IT-oplossingen? Waarom praat u niet eens met een ngo? D4D brengt gedurende drie uur drie ngo's en drie IT-bedrijven samen en daagt hen uit om na te denken over mogelijke toepassingen. Wilt u deelnemen aan een van die sessies? Neem dan contact op met Julie de Bergeyck op julie.debergeyck@agoria.be of op het nummer +32 474 99 71 16.

Het Digital for Development-programma (D4D), een initiatief van minister Alexander De Croo en de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, ging van start in september 2017. Het programma, dat wordt gecoördineerd door Agoria en Close the Gap, is erop gericht om actoren op het domein van ontwikkelingssamenwerking en actoren in de technologiesector samen te brengen en aan te moedigen om meer impact te creëren in Afrika en elders door gebruik te maken van digitale technologieën. Het project werd in 2019 hernieuwd voor drie jaar.