De wereldwijde interesse in blockchaintechnologie is de laatste jaren enorm toegenomen. Waar de technologie zijn eerste bekendheid kreeg met het digitale betaalmiddel Bitcoin is inmiddels duidelijk dat meerdere toepassingsvarianten / transactievarianten mogelijk zijn. Zowel in de financiële sector als daarbuiten onderzoeken consortia, startups en gevestigde partijen de mogelijkheden.

In het kort kan Blockchain omschreven worden als een technologie die het mogelijk maakt om transacties uit te voeren, en tegelijkertijd de gegevens van deze transactie vast te leggen op transparante wijze. Deze transacties worden decentraal bijgehouden via een ledger. 

Binnen de normalisatie wereld wordt de blockchain technologie zeer nauw opgevolgd. Hier een opsomming van de verschillende normalisatie activiteiten.

ISO TC307, Blockchain & distributed ledger technologies

Internationale samenwerking en het maken van afspraken op het gebied van blockchain zijn belangrijk. De internationale normalisatieorganisatie ISO volgt alle nieuwe ontwikkelingen op de voet en heeft in 2016 de normalisatiecommissie ISO/TC 307 opgericht rond "Blockchain and Distributed Ledger Technologies (DLT)"

Hieronder vindt u een overzicht van de  Working Groups (WG) en Study Groups (SG) die momenteel in deze normalisatiecommissie bestaan. 

WG1: Foundations

Deze groep heeft als opdracht om het landschap rond Blockchain en DLT in kaart te brengen. Haar taak bestaat erin om de relevante termen te definiëren, een referentiearchitectuur op te stellen en een classificatiesysteem voor blockchain en DLT uit te werken.

WG2: Security, Privacy and Identity

Deze in maart 2018 opgerichte werkgroep wil de mogelijke veiligheids- en privacyproblemen die blockchain en DLT met zich meebrengen in kaart brengen. In maart werd door de voordien bestaande studiegroep al een rapport met een eerste analyse hierover gepubliceerd. Dit blijft, gelet op de GDPR-wetgeving, een zeer actueel thema.

WG3: Smart contracts and their applications

Ook deze werkgroep werd opgericht in maart 2018. Specifiek zullen de experts focussen op de interactie tussen smart contracts en blockchain/DLT, de technische specificaties van juridisch bindende smart contracts en de uitwerking van een studie rond supply chain management en handelsfacilitatie.

SG2: Use cases

Deze studiegroep bestudeert de praktische toepassingen van blockchain en DLT. Door deze te analyseren en te classificeren hoopt men het actuele landschap in kaart te kunnen brengen, wat dan de andere WG's kan helpen met het opstellen van mogelijke normen. Er zijn echter nog niet zoveel relevante use cases omdat de technologie nog jong is, deze use cases vaak vertrouwelijk zijn en er nog niet zoveel experten op het gebied van blockchain en DLT normalisatie zijn.

SG6: Governance of blockchain & DLT Systems

Studiegroep die zich buigt over het efficiënt en effectief gebruik van blockchain & DLT. De experten buigen zich over de eerder technische aspecten van het framework.

SG7: Interoperability of blockchain & DLT Systems

Deze studiegroep bestudeert de mogelijkheden en hordes van de communicatie tussen verschillende blockchain- en DLT-systemen.

 

Als lid van de Belgische spiegelcommissie kan u aan deze normontwikkelingen meewerken en stemmen op en over de inhoud van het document.

Er zijn momenteel nog geen normen publiek beschikbaar maar deze normen zijn in ontwikkeling.

 

Referentie

Titel

ISO/CD 22739

Terminology

ISO/NP TR 23244

Overview of privacy and PII protection

ISO/NP TR 23245

Security risks and vulernabilities

ISO/NP TR 23246

Overview of identity management

ISO/AWI 23257

Reference Architecture

ISO/AWI TS 23258

Taxonomy and Ontology

ISO/AWI TS 23259

Legally binding smart contracts

ISO/NP TR 23455

Overview of and interactions between smart contracts in blockchain & DLT

ISO/NP TR 23576

Security of digital asset custodians

ISO/NP TR 23578

Discovery issues related to interoperability

 

 

CEN-CENELEC's Focus Group on blockchain and DLT

 De Europese commissie heeft een interesse geuit in blockchain & DLT. Er zijn verschillende activiteiten gestart zoals een betrokkenheid in ISO TC307, het organiseren van workshops over DLT en ze hebben het EU Blockchain Observatory and Forum opgericht in Februari 2018 om het ecosysteem te volgen en analyseren.

Om de Europese commissie te ondersteunen in dit werk hebben CEN en CENELEC een focusgroep rond blockchain en DLT opgericht. De groep zal op dit moment zelf nog geen normen ontwikkelen maar wel actief deelnemen in het normalisatie proces op internationaal niveau.

De hoofddoelen van deze groep zijn:

  • Het identificeren van specifieke Europese noden
  • Steunen van internationale normalisatie activiteiten
  • De participatie op EU vlak binnen de ISO groep stimuleren
  • Contacten leggen met andere relevante blockchain/DLT initiatieven.

Verder zijn ze bezig aan de publicatie van een white paper die specifiek de noden van Europa betreffende wetgeving, use cases en industriële prioriteiten zal aangeven.

De publicatie van deze white paper wordt verwacht eind Oktober 2018.

 

ITU-T Focus groep over toepassingen van distributed ledger technologies

In Mei 2017 heeft ITU-T een Focus groep opgericht genaamd "Application of Distributed Ledger Technology" (FG DLT) met het doel om een roadmap voor normalisatie uit te werken om interoperable DLT systemen te bekomen, met in het achterhoofd de acties van andere norm ontwikkeling organisaties.

ITU-T heeft vier werkgroepen:

Werkgroepen

Doel

WG1 State of the Art: Ecosystem, Terms, Definitions, Concepts

Het identificeren van de verschillende elementen van het DLT ecosysteem (terminologie, definities, taxonomie, normalisatie), algemene concepten voor DLT en gelijkaardige technologieën en het identificeren van eventueel ontbrekende normen in het DLT ecosysteem

WG2 Applications & Services

Het identificeren en beschrijven van DLT use cases, specifiëren welke eigenschappen er van DLT vereist zijn. Het aanwijzen van het voordeel van het gebruik van DLT in de specifieke use cases. Aanduiden hoe de usecases voordeel zouden hebben bij het gebruik van een bepaalde norm.

WG3 Technology Reference Framework

Een studie van het architecturale aspect van DLT inclusief interoperabiliteit en het leveren van een high level technology referentie kader. Met als opvolging de bestaande DLT platformen in kaart brengen in dit referentie kader.

WG 4 Policy Reference Framework

Het identificeren en beschrijven van relevante politieke en wettelijke dimensies (zoals compliance, privacy, transparantie) en het aanduiden van de beperkingen voor de adaptatie (zoals GDPR) van DLT toepassingen.

 

Wetgeving/Normen/FAQ
Agenda
Contact 1