Met de opmaak van een voorstel tot nieuwe ISO-norm krijgt de circulaire economie mogelijks een meer uniform begrippenkader. Dat kan implementatie helpen versnellen, maar ook duurzame internationale handel overheen waardeketens aanwakkeren.


Sinds de eerste rapporten van de Ellen MacArthur Foundation en het publiceren van het Circular Economy Package in 2015 door de Juncker Commissie, is de circulaire economie zowat in alle lagen van de maatschappij opgepikt geworden. Ook aan industriezijde hebben vele bedrijven de business en potentiële shared value ontdekt wanneer materialen in gesloten kringlopen kunnen gebracht worden en producten langer hun waarde kunnen blijven houden. Zo zijn ‘Refurbishing’ en ‘remanufacturing’ van producten, servitisatie (tal van ‘As-A-Service’-concepten) en ook circulair aankopen aan een steile opmars bezig. Desondanks blijven er vele vragen over wat het begrip nu juist inhoudt, wat de circulaire economie concreet kan opleveren, en hoe de implementatie ervan best kan gebeuren.

Om wat klaarheid in het brede concept van de ‘circulaire economie’ te scheppen, nam het Franse Instituut voor Normering (AFNOR) recent het initiatief om een voorstel van een nieuwe ISO-norm te ontwikkelen rond alles wat de circulaire economie aanbelangt. Het voorstel kreeg de referentie ISO/TC 323 mee. Keywords binnen het initiatief zijn ‘framework’, ‘guidance’, ‘tools’, en ‘implementation’. Deliverables richten zich op elke publieke of private organisatie die de circulaire economie wil implementeren. Experten uit meer dan 69 landen hebben zich ondertussen geëngageerd. Ook Agoria neemt aan de oefening, deel met oog op zowel business continuity, alsook op het aanwakkeren van de competitiviteit van zijn lidbedrijven.

Sommige aspecten van de circulaire economie werden eerder wel al door nationale initiatieven of meer specifieke normen opgepikt. Zo ontwikkelde het British Standards Institute in 2017 op nationaal vlak bijvoorbeeld de BS 8001 standaard. Frankrijk volgde een jaar later met de XP X30-901 standaard aangaande ‘Circular economy – Circular economy project management system’. Meer gerichte praktijken kwam ook al aan bod in bijvoorbeeld ISO/TC 207, die ‘environmental management’ en ook ‘life cycle assessments’ behandelt, of de CEN/CLC/JTC 10 die richting geeft aan ‘Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign’. Een overkoepelend en integrerend globaal kader ontbrak echter vooralsnog.

De voorbije weken gingen vier Ad Hoc Working Groups aan de slag om eerste ‘new work item proposals’ (NWIPs) op te maken. Deze moeten uiteindelijk de basis vormen voor verdere discussie en uitwerking van een uiteindelijke norm in de loop van dit en volgend jaar.

ISO/TC 323 belooft geen evidente oefening te worden, maar het helpt wel om de circulaire economie meer ingang te doen vinden. Alsook om de komende jaren functioneel beleid te ontwikkelen, dat zowel effectief, ambitieus, maar ook economisch haalbaar is. Agoria hecht in deze oefening dan ook belang aan het duiden van nodige enablers om effectief tot implementatie te komen. Enkele van die enablers zijn bijvoorbeeld digitalisatie, stakeholder management binnen de waardeketen en disseminatie van best practices via lerende netwerken. Zeker rond digitalisatie zien we veel potentieel om vanuit Agoria kennis en bedrijven samen te brengen, om de circulaire economie te concretiseren, te implementeren en ook op te schalen. Denk aan de mogelijkheid om op bedrijfsniveau via sensoren en slim databeheer producten en processen te optimaliseren. Of om dat via blockchain ook op waardeketenniveau te doen.

We blijven via de AOL-nieuwsbrief nieuwe ontwikkelingen in dit kader delen, maar actieve ledeninputs zijn uiteraard meer dan welkom. Graag een seintje als u wil bijdragen. Voor meer informatie over alles wat de circulaire economie aanbelangt: neem contact op met jorn.verbeeck@agoria.be

Wilt u op korte termijn meer te weten komen over ISO/TC 323, of de laatste updates vernemen in wat er beweegt in het brede landschap van normen & standaarden? Zak dan op 10 oktober af naar Bluepoint Brussel. Agoria en Sirris organiseren dan opnieuw hun jaarlijkse R&S event.

Bekijk het volledige programma en schrijf in.