En keer om de zoveel tijd gebeurt het. Vorige week opnieuw. Het moment dat het brandstoflampje in mijn wagen aangeeft dat ik moet tanken.


En keer om de zoveel tijd gebeurt het. Vorige week opnieuw. Het moment dat het brandstoflampje in mijn wagen aangeeft dat ik moet tanken. Daarop dat eeuwige dilemma: tank ik meteen bij, of rij ik nog snel eerst naar die volgende afspraak? De kilometers tikken weg. Met de stress neemt ook het risico op stilvallen toe. Wat ik doe? Bijtanken natuurlijk, voor je een gevaar bent voor anderen op de weg.

Dit beeld kwam ook bij me op bij onze analyse van de halfjaarlijkse cijfers van de conjunctuur van onze sector. Alles gaat goed nu. We zitten allemaal fat en happy in de wagen, maar we mogen de alarmsignalen niet negeren. De tank is bijna leeg. De motor sputtert. Ofwel tanken we bij, ofwel vallen we stil.

De omzet, de werkgelegenheid, de investeringen en ons marktaandeel doen het goed. Maar de eerste tekenen van ommekeer zijn zichtbaar. In onze sector is het tempo van de groei aan het vertragen. Vorig jaar verkochten de technologiebedrijven 3,70 procent meer dan het jaar voordien. Dit jaar zal dat naar verwachting 1,70 procent zijn, meer dan een halvering dus. En voor 2019 voorspellen we nog maar een groei van 1 procent. We voorzien dat het concurrentievermogen zal dalen, de productiecapaciteit wat minder benut zal worden en de winsten zullen afnemen. Tegelijk blijft de belastingdruk torenhoog en krijgen we de vacatures niet ingevuld met geschikt personeel.

Laat ons eerlijk zijn. De maatregelen die de regering bij de start van de legislatuur heeft genomen, zoals de taxshift en de indexsprong, hebben hun effect gehad. Het is tijd voor nieuwe maatregelen. Aan suggesties geen gebrek, zoals een verlaging van de loonkosten, de RSZ-bijdragen van 25 naar 20 procent brengen en de vennootschapsbelasting van 25 naar 20 procent, een hervorming van de index, een flexibelere loonvorming en meer mensen aan het werk.

U tankt toch mee?

Marc Lambotte

Lees : Agoria over economische conjunctuur: "Bijtanken of stilvallen"