Elke onderneming moet een welzijns- en preventiebeleid voeren conform de wetgeving. Daarbij moet aan een hele waslijst voorschriften en verplichtingen worden voldaan. Het is dan ook niet eenvoudig om na te gaan in welke mate je in regel bent met de wetgeving. “Voldoe ik aan de wetgeving?”, “Wat zijn mijn knelpunten?” zijn vragen die veel ondernemingen zich stellen.

Online tool

Om u daarbij te helpen heeft Agoria een elektronische zelfdiagnosetool ontwikkeld. Deze online tool bestaat uit een checklist van een 350-tal vragen over volgende aspecten van de reglementering:

 • Organisatie van het welzijnsbeleid
 • Vorming
 • Werkposten
 • Brandbestrijding
 • EHBO

Percentages en kleuren

Op basis van uw antwoorden (score van 0 t.e.m. 5+) op deze vragen genereert de tool een score (in %, gecombineerd met een kleur), die aangeeft in hoeverre u voor een bepaald thema voldoet aan de wetgeving.

Bij elke vraag is ook een opmerkingenveld toegevoegd. Dit geeft u de mogelijkheid om te noteren waarom u deze score heeft gegeven en hoe u eventueel tot een hogere score kan komen. 

De score per hoofdthema wordt eveneens weergegeven in een spinnenwebdiagram.

Na deze eenvoudige zelfdiagnose weet u wat in uw onderneming de knelpunten en tekortkomingen op gebied van welzijn zijn.

De informatie die u in de diagnosetool ingeeft, kan enkel door u worden bekeken en wordt door Agoria strikt vertrouwelijk behandeld.

Voor wie?

De zelfdiagnosetool Welzijn wordt gratis ter beschikking gesteld voor lidbedrijven van Agoria. Andere niet aansluitbare ondernemingen kunnen een licentie bekomen.

Voorbeeldvragen

Een beperkte selectie uit de vragenlijst:

 1. Is er een risicoanalyse psychosociale risico's, gebaseerd op de 5 A's opgemaakt?

 2. Zijn er werkpostgebonden risicoanalyses?

 3. Worden de verplichte keuringen uitgevoerd door een Externe Dienst voor Technische controles?

 4. Krijgen de EHBO-verleners een opleiding, en jaarlijkse bijscholing?

 5. Is er een preventieadviseur arbeidsveiligheid aangesteld?

 6. Maakt het identificatiedocument deel uit van de overeenkomst met de EDPBW?

Indien u niet positief kan antwoorden op al deze bovenstaande vragen, loont het zeker en vast de moeite de zelfdiagnosetool te gebruiken.

Hoe kan ik toegang krijgen?

Lidbedrijven van Agoria kunnen toegang hier toegang vragen.

Niet-aansluitbare leden kunnen contact opnemen met onderstaande experts.

In een volgend artikel zullen we toelichten hoe de resultaten van deze zelfdiagnose kunnen gebruikt worden om een actieplan op te maken.