Kan het zijn dat een tweet van Donald Trump een tijdlang reŽle gevolgen heeft voor de activiteiten van uw bedrijf? Dat kan zeker. Internationaal actieve bedrijven zijn dezer dagen immers vaak de speelbal van de geopolitiek. Dit geldt voor zowel grote als kleine bedrijven. Belgische bedrijven zijn volgens Jef D'Hollander, Agoria-expert Internationale Handel, te braaf bij het verdedigen van hun belangen en lopen qua internationaal handelsbeleid vaak achter de feiten aan.


Turbelent jaar

2018 zal de geschiedenis in gaan als een turbulent jaar voor de internationale economie. Dat is vooral te wijten aan het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Als burger kunnen we het Donald Trump nochtans niet kwalijk nemen. Hij zet zijn visie, America First, om in de beleidsdaden die hij tijdens de campagne had aangekondigd. Of die op lange termijn al dan niet gunstig zullen blijken voor de Verenigde Staten zal nog moeten blijken.

Maar ondertussen moeten bedrijven wereldwijd omgaan met de gevolgen van de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het Iran-akkoord, de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium en de Europese vergeldingsmaatregelen, de Europese vrijwaringsmaatregelen tegen de invoer van staalproducten (tariefquota), Ö . Bovendien hangen boven de Europese bedrijven nog eens de donkere schaduwen van een uitblijvend brexit-akkoord en extra Amerikaanse invoerheffingen op auto's.

Deze problematiek treft veel meer bedrijven dan men op het eerste gezicht zou denken. Het is weliswaar zo dat de Europese interne markt de belangrijkste blijft voor de Belgische bedrijven, maar met de brexit krijgt die interne markt wel een flinke knauw. Bovendien is het zo dat onze bedrijven vaak indirect getroffen worden door de internationale spanningen. Onze bedrijven zijn vaak toeleveranciers aan andere (niet-Belgische) bedrijven die op hun beurt uitvoeren naar bijvoorbeeld Iran of de Verenigde Staten.

Onderschat daarnaast ook niet het belang van de import van grondstoffen en halffabricaten van buiten de EU voor onze bedrijven. Import die duurder wordt ten gevolge van de internationale handelsspanningen treft waarschijnlijk meer bedrijven dan belemmeringen bij het exporteren. Om onze technologiebedrijven niet al te treurig te stemmen, zal ik hier niet ook nog ingaan op al de lopende antidumpingonderzoeken of de in voege zijnde antidumpingrechten.

Niet alleen maar kommer en kwel

Maar er is ook een andere zijde van de medaille. 2018 zal het 1e volledige jaar geweest zijn waarin we het in BelgiŽ wereldbekende CETA (vrijhandelsakkoord met Canada) zullen hebben toegepast en waarin het Economic Partnership Agreement met Japan zal worden goedgekeurd. Hopelijk geldt binnenkort hetzelfde voor de akkoorden met Singapore en Vietnam.

Bovendien lopen er nog een rist van andere handelsonderhandelingen met bijvoorbeeld IndonesiŽ en Mexico. Zelfs met de Verenigde Staten spreken we opnieuw over samenwerking meer bepaald over de verschillende standaarden en procedures inzake conformiteitsbeoordelingen. Ook gesprekken met de Verenigde Staten over invoerrechten behoren tot de mogelijkheden.

Hopelijk voor de technologische industrie kan de Europese Commissie zo snel mogelijk vooruitgang boeken in die onderhandelingen. Zo kunnen we vanuit de Europese Unie toch ook werken aan het wegwerken van handelsbelemmeringen terwijl de Verenigde Staten er verder opwerpen.

De Europese Commissie heeft eind oktober haar 2e jaarlijkse rapport gepubliceerd over de uitvoering van vrijhandelsakkoorden.

Hieruit blijkt dat Europese bedrijven zowel voor de invoer als voor de uitvoer met partnerlanden van de Europese Unie steeds meer genieten van de tariefpreferenties die voorzien worden in de vrijhandelsakkoorden. De mate waarin deze gebruikt worden blijven echter sterk variŽren van akkoord tot akkoord en er blijft nog ruimte voor verbetering. Voor heel wat bedrijven blijven de zogenaamde oorsprongsregels immers een complex gegeven.

Grijp de kansen die het Europees handelsbeleid biedt

Als Expert Internationale Handel bij Agoria merk ik dat bedrijven op zich wel geÔnteresseerd zijn in die wisselwerking tussen het hoogste politieke toneel en hun bedrijfsvoering. Toch is het voor de Agoria-leden vaak heel moeilijk om input te geven op vragen hierover. Dat hoeft misschien niet te verbazen. Voor heel wat bedrijven, in het bijzonder de KMO's, is het immers niet eenvoudig om al die ontwikkelingen van nabij te volgen. Dat maakt het zeker moeilijk voor hen om proactief acties te ondernemen ter verdediging van hun belangen.

Hier wil ik dan ook graag iets aan doen! Volgens mij is het heel belangrijk dat u als lidbefrijf voldoende geÔnformeerd bent over de impact van internationale handelsrelaties op uw bedrijf. Die kennis zal u †helpen om beter de profiteren van de opportuniteiten die het Europees handelsbeleid biedt en om uw belangen beter gereflecteerd te zien bij de ontwikkeling van dat beleid.

Op 14 december bent u alvast van harte welkom op onze Agoria Academy over het Europees handelsbeleid. Tijdens deze opleiding zullen we aandacht zullen schenken aan de manier waarop bedrijven kunnen omgaan met internationale handel en welke rol Agoria kan spelen om hen hierbij te helpen. We zullen hiervoor ook een beroep doen op getuigenissen van bedrijven, op de directeur Handelsbeleid van de FOD Buitenlandse Zaken en op 1 van de Vlaamse ambtenaren bevoegd voor internationale handel.

Bekijk hier het programma en schrijf vandaag nog in!

Kan je er niet bij zijn maar ben je wel geÔnteresseerd om hierover samen te werken? Geef dan gerust een seintje aan Jef D'Hollander.