Na een proces van bijna 2 jaar zal op 10 december de (voorlopig) laatste vergadering van de normalisatiewerkgroep van de Belgische Annex op de norm voor het bepalen van de warmtebelasting voor ruimtes (EN 12831-1) plaatsvinden. Na deze meeting is de tekst definitief en zal de Belgische norm worden ingediend voor officiële publicatie. Hieronder een overzicht van de laatste discussiepunten.


Een korte terugblik

In januari 2018 werd een werkgroep opgestart voor het opstellen van een Belgische Annex als alternatief op de te complexe methodieken die werden voorgesteld in de Europese norm. Op basis van een ingediend voorstel werd vervolgens door de werkgroep in een aantal vergaderingen gewerkt aan een tekstvoorstel. Eind 2018 werd er een consensus bereikt om de draft in te dienen voor de openbare raadpleging. De opmerkingen uit deze openbare raadpleging werden besproken tijdens het werkgroepoverleg van 3 oktober 2019. Uit dit overleg kwamen nog een aantal laatste werkpunten naar voren. Er werd een nieuw voorstel opgesteld, dat op 10 december besproken zal worden in het Belgisch Spiegelcomité SA/E228. Hierna zal de norm worden ingediend voor officiële publicatie van de Annex in het Belgisch Staatsblad, waarmee de Annex vervolgens definitief wordt.

Voor meer informatie over het normalisatieproces voor de EPBD-normen, klik hier

Wat is de norm warmtebelasting voor ruimtes (EN 12831-1)?

De EN 12831-1 geeft opties voor de berekening van de warmtebelasting voor ruimtes (ook wel gekend als de warmteverliesberekening). Dit is de berekening die door installateurs wordt gebruikt om de dimensionering van verwarmings- en koelinginstallaties te bepalen. Dit gebeurt op basis van de berekening van maximaal benodigde warmteafgifte per uur voor een warmtegenerator om een interne ontwerptemperatuur te bereiken of te behouden bij een bepaalde buitenluchttemperatuur. Binnen EPB is de norm onderdeel van een gevalideerd stavingsstuk in Vlaanderen, waarmee kan worden aangetoond dat een ontworpen afgiftesysteem in staat is om een bepaald comfortniveau te behalen. Alternatieven zijn het gebruik van waarden van ontstentenis of andere documentatie, maar dit is niet altijd voldoende om aan de eisen te voldoen.

Voor meer informatie over de warmtebelastingnorm voor ruimtes, klik hier.

Belangrijke discussiepunten voor de Belgische Annex

De laatste discussiepunten voor deze norm focussen zich op de waarden voor luchtdichtheid en de infiltratiedebieten. Beide hebben een impact op het risico op overdimensionering. Dit was een belangrijk punt van discussie gedurende het hele proces. Overdimensionering kan onder andere veroorzaakt worden door het gebruik van te veilige parameters of waarden van ontstentenis. Voor de waarden voor luchtdichtheid wordt verwacht dat zij door innovaties in de bouwtechniek de komende jaren verder kunnen verlagen. Voor de waarden voor de infiltratiedebieten betreft het een discussie rond het aanbod aan keuzemogelijkheden. De norm moet hierin een bepaalde houvast bieden aan de installateur, maar mag tegelijkertijd ook niet te rigide zijn. In het laatste overleg van 3 oktober werd besloten om wat tijd te nemen om een laatste voorstel van deze twee punten te formuleren. Deze zullen op 10 december worden besproken.

Voor meer informatie over de discussiepunten rond de warmtebelasting norm, klik hier.

Update Belgische Annex op norm warmtebelasting voor sanitair warm water (EN 12831-3)

Tegelijkertijd met de werkgroep voor de Belgische Annex voor de berekening van de warmtebelasting voor ruimtes, werd ook een werkgroep voor de Belgische Annex voor berekening van de warmtebehoefte voor sanitair warm water (EN 12831-3) gelanceerd. In afwachting van een tekstvoorstel voor de Belgische Annex, is de werkgroep tijdelijk on hold gezet. Zodra er een tekstvoorstel beschikbaar is, zal er een volgende vergadering worden ingepland. 

EN 12831-1 en EN 12831-3: rol werkgroep binnen het normalisatielandschap

De normen EN 12831-1 en EN 12831-3 maken deel uit van het normenportfolio, dat wordt beheerd door de Europese normalisatiecommissie CEN/TC228. Deze commissie is gericht op het ontwikkelen en beheren van normen voor verwarmingssystemen en op water gebaseerde koelsystemen. Momenteel beheert de commissie ongeveer 30 (EPBD-) normen, waarvan het merendeel in 2017 is goedgekeurd. Het Belgisch Spiegelcomité SA/E228 levert de Belgische vertegenwoordiging van de CEN-commissie. Sirris-Agoria is hiervoor de sectoroperator. De activiteiten van het Spiegelcomité bestaan uit het stemmen, becommentariëren en herzien van voorstellen voor (Europese) normen. Daarnaast heeft het Spiegelcomité ook de mogelijkheid om een Belgische Annex of norm te ontwikkelen om bijvoorbeeld lokale parameters te definiëren. De twee werkgroepen die nu binnen het Belgisch Spiegelcomité actief zijn, richten zich op het ontwikkelen van Annexen voor de Europese '12831'-normen. Deze normen beschrijven een berekeningsmethodiek voor het bepalen van de warmtebelasting van gebouwen voor ruimtes (EN 12831-1) en sanitair warm water (EN 12831-3). 

Wenst u meer informatie over de normen of annexen? Leden van Agoria kunnen lid worden van het Spiegelcomité SA/E228. Neem contact op met Ludo Vanroy voor meer informatie.