In het vierde kwartaal van 2020 heeft de omzet van de assemblagebedrijven en de toeleveranciers voor bedrijfsvoertuigen opnieuw zijn peil van vóór de crisis bereikt. Daarmee consolideert de sector de opleving die in het derde kwartaal werd opgetekend. Het verloop van de inschrijvingen wijst erop dat de bedrijvigheid aan het begin van het jaar zou stagneren.


De omzet van de assemblagebedrijven en toeleveranciers voor bedrijfsvoertuigen heeft zich in het vierde kwartaal verder hersteld en haalt nu weer zijn precrisisniveau. Hij ligt zelfs iets hoger dan in het vierde kwartaal van 2019. De maandelijkse cijfers blijven echter onregelmatig en van zes op de tien ondernemingen ligt de omzet nog altijd lager dan een jaar eerder. De basistrend is dus minder gunstig dan het gemiddelde omzetverloop laat uitschijnen. Bovendien doen zes op de tien ondernemingen het op jaarbasis nog altijd minder goed.

Over het hele jaar heeft de sector 22% van zijn omzet verloren, waardoor het laagste peil sinds 2010 wordt bereikt.

Industriële omzet


Vraag blijft op een laag pitje

In het vierde kwartaal van 2020 zijn de inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen in de Europese Economische Ruimte geconsolideerd. De opleving van het derde kwartaal wordt dus bevestigd, maar het niveau van eind 2019 wordt nog niet gehaald. Voor voertuigen van minder dan 3,5 ton bedroeg het verschil - 0,7% en voor voertuigen van meer dan 3,5 ton - 3,5%.

Bovendien wijzen de maandelijkse cijfers nog niet op een positieve basisbeweging. In oktober bevonden de inschrijvingen zich nl. vrijwel op hetzelfde niveau als in oktober 2019 en in november 2020 lagen ze zelfs iets hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, maar in december werd het verschil opnieuw negatief (- 4,2%).

Wat de volgende kwartalen betreft, is de verwachting nog altijd dat de vraag naar nieuwe bedrijfsvoertuigen zal worden getemperd door de uitwerking van de crisis. Als gevolg van de risico's die verband houden met de nieuwe COVID-19-varianten en het trage verloop van de vaccinatie zal de economische bedrijvigheid niet eerder dan in de tweede helft van het jaar echt herstel laten zien. Die factor, boven op de gevolgen van de zwakke activiteit in de vorige kwartalen, zal de investeringsbeslissingen blijven beïnvloeden.

Samengevat zou de bedrijvigheid van de assemblagebedrijven en toeleveranciers voor bedrijfsvoertuigen aan het begin van het jaar niet beter doen dan stabiliseren.

Inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen van minder dan 3,5 ton in Europa (EU+EVA)
x 1.000, bron ACEA


Inschrijvingen van bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5 ton in Europa (EU+EVA)
x 1.000, bron ACEA