In het tweede kwartaal van 2017 weken de industriële leveringen van de Belgische 'Gears & Transmissions'-sector niet veel af van die in het eerste kwartaal van het jaar. Voor de derde opeenvolgende periode loopt de index van de leveringen tegen de 70 punten aan, al wordt dit peil uiteindelijk niet gehaald. Na de snelle klim in 2015 werd een fase van beperkte groei ingezet, die nog altijd voortduurt.


Het verloop op jaarbasis (% Q/Q-4) is opnieuw positief geworden en komt op 3,8%. Voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2015 laat bovendien een meerderheid van de vestigingen groei optekenen t.o.v. een jaar eerder. Dit wijst erop dat de toename van de bedrijvigheid in de sector ruim wordt gedeeld.

Industriële omzet


Weinig beweging in het conjunctuurklimaat

De indicatoren uit de conjunctuurenquêtes voor de sector zijn de voorbije maanden verschillende richtingen uitgegaan.

Zo noteren de ondernemingen die aan de enquêtes deelnemen een afname van de vraag naar hun producten. Sinds juni van dit jaar is een groeiend aantal onder hen nl. van mening dat hun voorraden te groot zijn, wat betekent dat de verkoop moeizamer verloopt. Bovendien is de indicator van de vraagvooruitzichten, die tot juli 2017 op een hoog peil was gebleven, sinds augustus weer 'neutraal'.

De werkgelegenheidsvooruitzichten zijn daarentegen verbeterd. In september verwachtten de meeste ondernemingen van de sector 'Gears & Transmissions' een stabilisering van hun personeelsbestand, en enkele zelfs een toename.

De verzekerde activiteitsduur ten slotte is de afgelopen maanden verder geconsolideerd. In september bedroeg die duur 5,2 maanden, wat aansluit bij de waarde die in januari werd opgetekend (5,3 maanden) en een stuk hoger is dan het langetermijngemiddelde (4,3 maanden).

Samengevat: hoewel de ondernemingen van de sector 'Gears & Transmissions' wat voorzichtiger zijn geworden wat de conjunctuur betreft, is de omvang van de beweging te gering om de komende maanden een terugval van de bedrijvigheid te hoeven vrezen.

Verzekerde activiteitsduur (in maanden)