De activiteit van de ICT-sector bleef in het derde kwartaal van 2016 op een hoog peil en volgens de conjunctuurenquêtes zou dat aan het eind van het jaar ook zo blijven.

Voor de periode van juli tot september liet de omzet van de sector t.o.v. een jaar eerder opnieuw een stevige groei optekenen (+ 5,5%). Er werd zelfs een versnelling vastgesteld t.o.v. het voorgaande kwartaal (2,9%).

Die versnelling was te danken aan de dienstenactiviteiten, met een stijging van 3,3% in de groothandel en 6,5% in IT-Solutions. De productieactiviteiten daarentegen zijn verslapt want op jaarbasis werd een stagnering genoteerd.

Omzet in de ICT-sector

Wat het einde van het jaar betreft, wordt verwacht dat de omzet in de ICT-sector op een hoog peil zal blijven, al zou de groei wat kunnen teruglopen. De barometers van de groothandel en IT-Solutions zijn in de jongste enquêtes nl. gezakt. Op dit ogenblik zijn die bewegingen echter ofwel nog te recent, ofwel van te beperkte omvang om de voorbode te zijn van een grote conjuncturele ommekeer. De barometer van de productieactiviteiten is dan weer gestegen.

Meer details vindt u: