Woensdag kwamen zo'n 750 mensen naar de Docks Dome Bruxsel om, in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning, het Agoria Annual Event 2019 bij te wonen. Op het programma stonden inspirerende sprekers, 'gamechangers' en een oproep aan de ondernemingen om zich te engageren.


"U kunt rekenen op mijn volledige steun om uw ambitieuze doelstellingen te bereiken." Nadat Marc Lambotte, CEO van Agoria, en Jeroen Franssen, projectverantwoordelijke, het 'Be the change'-project nogmaals hadden uiteengezet, was geen mooiere aanmoediging denkbaar dan die van Zijne Majesteit de Koning om de aftrap te geven voor het event.

V.l.n.r.: René Branders (nieuwe voorzitter van Agoria), Marc Lambotte (CEO), Zijne Majesteit de Koning en Jeroen Franssen (projectmanager Be the Change).

De vijf sprekers legden elk de nadruk op een van de strategieën die Agoria naar voren schuift om de arbeidsmarkt voor te bereiden op de impact van de digitalisering maar ook op de nieuwe state of mind die daarvoor vereist is. Telkens werd een innovatief voorstel van Agoria (een 'gamechanger') onder de aandacht gebracht. We zullen daar dieper op ingaan in volgende artikels, maar enkele uitspraken willen we u alvast niet onthouden.

Future mindset, Elke Geraerts (Better Minds at Work): "Calimero's moeten caliheros worden. De digitalisering is een feit en iedereen heeft de verantwoordelijkheid om in zijn eigen permanente opleiding te investeren. Verandering begint bij onszelf. Voorwaarde is wel dat we een state of mind ontwikkelen die uitgaat van groei en niet van immobilisme."

Competenties bijwerken, Thomas Dermine (CATCH): "De werkgelegenheid in België was nooit zo groot, het vereiste kwalificatieniveau tegelijk nooit zo hoog. Toch telt Henegouwen 23% NEET's (werkloze jongeren zonder opleiding noch training). We moeten ervoor zorgen dat iedere jongere kan profiteren van de kansen die worden geboden." Agoria verbindt zich ertoe om 4,5 miljoen Belgen op de arbeidsmarkt – of op het punt de arbeidsmarkt te betreden – hun Digital Skills Indicator aan te reiken.

Omscholing van werknemers en werkzoekenden, Jan Denys (Randstad): "We mogen optimistisch zijn: Belgische ondernemingen investeren meer in permanente opleiding dan het Europees gemiddelde. Maar ondanks alles is de bereidheid om te leren te klein. We moeten een positieve leercultuur scheppen." Vóór het einde van het jaar zal Agoria iedereen de 'houdbaarheidsdatum' van zijn profiel meedelen: een voorwaarde om proactief te kunnen blijven werken.

Activering van arbeidskrachten, Ish Ait Hamou, choreograaf en auteur: "Iedereen kan dansen, iedereen heeft een talent. Maar om dat talent te ontdekken, moet je weten wie je bent, waar je naartoe wil en moet je vertrouwen krijgen in jezelf. Daarvoor moet je worden gesteund door anderen, een coach die je dat zetje geeft." Agoria verbindt zich ertoe om een nationale coachingkaart op te stellen en 10.000 dagen coaching ter beschikking te stellen via zijn netwerk.

Technologie als facilitator, Loutfi Belghmidi, VRT: "Het mooie aan technologie is dat het ons leven veel makkelijker maakt. Moderne communicatietechnologieën in het bijzonder maken meer efficiëntie, tijdwinst en nauwere contacten tussen personen mogelijk. Ze scheppen ook fantastische nieuwe vormen van samenwerking." Agoria verbindt zich ertoe om cocreatieve netwerken op te zetten om de uitvoering van diensten op afstand te begeleiden. Met het oog daarop zullen tegen medio 2020 100 coaches worden opgeleid.

Herbeleef de sfeer van dit uitzonderlijke evenement met deze video :

 De oproep van Marc Lambotte: "Iedere onderneming kan een changer worden. Neem deel aan de acties van ons 'Be the change'-charter en verwerf het label 'Employer ready for the future of work'.