Wat houden de verplichtingen gekoppeld aan het gebruik van gevaarlijke stoffen in? Ontdek het in deze opleiding en schrijf in!


Wat staat er op het programma?

In een eerste deel bekijken we de krachtlijnen van de CLP-verordening en staan we stil bij de impact van CLP op de Vlarem-voorwaarden en de milieuvergunning van uw bedrijf.

In het tweede deel richten we onze aandacht op de Seveso III-richtlijn en de mogelijke gevolgen ervan. De Seveso III-richtlijn heeft als doelstelling de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en de bescherming van de mens en het leefmilieu tegen de gevolgen van een eventueel ongeval. Of uw organisatie al dan niet moet voldoen aan de Seveso-wetgeving hangt af van de indeling en hoeveelheid van de stoffen die gebruikt, vervaardigd of opgeslagen worden.

Voor wie? 

De opleiding 'Milieu – niveau C' is bedoeld voor werknemers die bij de uitoefening van hun job te maken krijgen met milieuthema's, maar daarover nooit een specifieke opleiding hebben genoten. Ook voor beginnende milieucoördinatoren is deze opleiding heel nuttig. Er is geen voorkennis vereist. 

De opleiding telt mee voor de 30u verplichte bijscholing die de milieucoördinator jaarlijks moet volgen.

Deze module over gevaarlijke stoffen en Seveso III vindt plaats op het volgende adres: Huis Van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde.

Incompany training?

Hebben meerdere collega's behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng dan de opleiding naar uw onderneming! We spitsen de inhoud dan graag toe op uw behoeften en vragen. Meer weten? Geef ons een seintje: heidi.vanwaes@agoria.be.

Datum

woensdag 17 oktober 2018, 14:00 - 17:00

Plaats

Huis Van de Bouw,
Tramstraat 59,
9052 Zwijnaarde

Organisator

Agoria 

Meer info

Agoria-leden: 75 euro per persoon per sessie.
Niet-leden: 150 euro per persoon per sessie.

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Opgelet: Agoria leden kunnen enkel een beroep doen op de KMO-portefeuille als zij toegetreden lid zijn. Meer uitleg vindt u hier.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria VZW.
Dit evenement is afgelopen.