De volgende sessie in de cyclus van onze opleiding milieu - niveau C, gewijd aan de modules "water" en "geluid", vindt plaats op woensdag 23 mei 2018 in Antwerpen. Schrijf in!


Het gebruik van water in uw onderneming

Elke onderneming heeft water nodig. Daarvoor is er de keuze tussen leidingwater, oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en tweedecircuitwater. We geven toelichting bij de voorwaarden die gelden bij het gebruik van elk van deze waterbronnen en bij de kosten die hieraan verbonden zijn.

Het lozen van afvalwater

Het water dat een onderneming heeft gebruikt, moet ook geloosd worden. Vlarem bevat heel wat  voorschriften daaromtrent. We geven toelichting bij de noodzakelijke milieuvergunning die hoort bij het lozen van afvalwater, de lozingsvoorwaarden, de bemonstering en de controle van arvalwater en de bijhorende heffing. Wanneer is afkoppeling van het bedrijfsafvalwater van de riolering noodzakelijk?

Geluid

Het specifieke geluid dat een bepaalde inrichting produceert, dient te worden beperkt tot een maximale niveau. De precieze hoogte van dit maximale niveau is daarbij afhankelijk van diverse factoren. We lichten u de bestaande regelgeving toe. Tevens gaan we in op het akoestisch onderzoek: waneer moet het worden uitgevoerd, hoe dient dit te gebeuren en aan welke normen dient het te worden getoetst?

Wat mag u verwachten van deze opleiding?

  • Overzicht van de omvangrijke en snel evoluerende Europese en Vlaamse milieuregelgeving;
  • Praktijkgerichte aanpak;
  • Kleine test na het volgen van de opleiding;
  • Uitgewerkte syllabus als gebruiksvriendelijk instrument (print + digitaal) dat u ondersteunt bij de uitvoering van uw dagelijkse taken.

Waarom deze opleiding volgen bij Agoria?

  • De basisopleiding combineert expertise met een praktische vertaalslag naar de situatie bij bedrijven;
  • De expertise van Agoria is toegespitst op de voor u relevante industriële sectoren;
  • De opleidingen van Agoria komen in aanmerking voor de 30 uur permanente vorming die milieucoördinatoren jaarlijks moeten volgen;
  • Verdere  individuele begeleiding mogelijk bij vastgestelde knelpunten.

Doelpubliek

De opleiding richt zich naar personen die nieuw zijn in het vak of die sporadisch in aanraking komen met milieuzaken binnen het bedrijf (bv. preventiedienst, aankoop,...). Ook als u gewoon uw kennis over de milieuwetgeving wenst op te frissen, bent u van harte welkom. Er is geen voorkennis vereist.

Datum

woensdag 23 mei 2018, 14:00 - 17:00

Plaats

BluePoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Toegangsplan

Organisator

Agoria expertisecentrum Milieu 

Meer info

- Leden: € 75 + btw
- Niet-leden:€ 150 + btw

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Opgelet: Agoria leden kunnen enkel een beroep doen op de KMO-portefeuille als zij toegetreden lid zijn. Meer uitleg vindt u hier.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria VZW.
Dit evenement is afgelopen.