Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) heeft een besluit over de radio-interfaces voor een reeks productgroepen gepubliceerd. Bekijk de lijst hier.


Het BIPT heeft een besluit over de radio-interfaces voor volgende productgroepen gepubliceerd: 

  • Korteafstandsapparatuur (SRD – short range devices) voor niet-specifieke toepassingen (B01-42 en B01-45 tot 48)
  • Breedbanddatatransmissie systemen (B03-05 en 06)
  • Inductieve toepassingen (B06-24);
  • Apparatuur voor identificatie via radiofrequenties (RFID)(B07-07)
  • Hoorhulpmiddelen (B15-01)
  • Radiodeterminatie, volgen en verkrijging van informatie (B17-07 en 08)
  • Analoge en digitale PMR 446 (D03-01 en 02) 

Radio-interfaces bepalen de technische karakteristieken waaraan apparatuur moet voldoen. Daarnaast worden de frequentiebanden vastgelegd waarbinnen deze apparatuur kan werken. De toepassingen die vermeld zijn bij deze interfaces zijn vrijgesteld van vergunning. Al deze productgroepen vallen eveneens onder de richtlijn 2014/53/EU voor radioapparatuur ("Radio Equipment Directive", kortweg RED). 

Download het besluit van het BIPT.