Via BEL-COO kunnen ondernemingen uit verschillende Belgische gewesten (minstens 2) gezamenlijk een innovatieproject uitvoeren met financiële steun. BEL-COO is de opvolger van het BEL-SME programma. Nieuw is dat ook grote ondernemingen kunnen deelnemen, en dat projecten continu kunnen ingediend worden. De partners vragen voor hun bijdrage in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio.


Wie komt in aanmerking?

Deze maatregel richt zich tot ondernemingen die een gezamenlijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject wensen uit te werken tussen ondernemingen uit de verschillende Belgische gewesten: Vlaanderen, Wallonië en/of Brussel. Het consortium bestaat ten minste uit twee ondernemingen van twee verschillende Belgische regio’s. Geen van de deelnemende ondernemingen heeft een budget dat groter is dan 70% van het totale projectbudget.

Elke deelnemende onderneming voert O&O-taken uit met een duidelijk technisch risico en participeert in de economische resultaten van het project (geen onderaannemersrelatie).

Onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen als onderaannemer of onderzoekspartner van de deelnemende bedrijven. Ze kunnen evenwel niet optreden als rechtstreekse begunstigde.

Wat komt in aanmerking?

De voorwaarden tot deelname vindt u in de BEL-COO Guidelines for applications. De duurtijd van een project bedraagt 12 tot 36 maanden. Bijkomende informatie voor de deelname in de regio's vindt u hier:

Omvang steun?

De omvang van de steun is regionaal bepaald. In Vlaanderen bedraagt de subsidie 25 tot 60% van de projectbegroting met minimum € 25.000 en maximaal € 3 miljoen euro. In Wallonië is de steun gelimiteerd tot € 500.000.

Aanvraagprocedure?

Consortia kunnen continu projecten indienen in het BEL-COO programma. De evaluatie gebeurt eveneens op continue basis. Er wordt gestreefd naar een evaluatieperiode van maximaal 4 maanden.

Innoviris geeft meer informatie tijdens een webinar op 12 februari