Elke donderdag, tot de verkiezingen van 26 mei 2019, nodigen wij u uit om onze standpunten en aanbevelingen aan politici op een bepaald gebied in tekst en beeld te ontdekken. Vandaag: energietransitie.


Een zekere energiebevoorrading is onmisbaar voor onze economie. Wat dat betreft heeft de regering-Michel de kernuitstap tegen 2025 bevestigd en tegen eind 2018 wetgevende initiatieven aangekondigd om in vervanging door gascentrales te voorzien. Het is momenteel niet zeker of dit voor het eind van de legislatuur zal worden afgewerkt. Het blijft dus onzeker of er voldoende aanbod aan elektriciteit voorhanden zal zijn in 2025.  Vervanging van de oude kerncentrales vereist investeringen in gascentrales, interconnectie met het buitenland, vraagbeheer en hernieuwbare energie. De investeringsvoorwaarden blijven evenwel onzeker. De volgende regering moet onmiddellijk  de nodige capaciteit veilen zodat de bevoorradingszekerheid kan worden gegarandeerd. Als er geen bevoorradingszekerheid is, kunnen de kerncentrales niet dicht.

 

Het Belgisch Nationaal Klimaat en Energieplan voorziet 40% hernieuwbare elektriciteit tegen 2030. De  offshore windenergie op de Noordzee  zal daar in belangrijke mate toe bijdragen. Gezien offshore windenergie steeds competitiever wordt, moeten nieuwe zones worden ontwikkeld naast de huidige concessies. Daarbij moet eventuele ondersteuning worden aangepast aan de dalende kostenevolutie in de sector.

De regering-Michel heeft een energienorm ingevoerd  zodat de energiekosten in België niet hoger zouden oplopen dan in het buitenland. Voor aardgas zijn de prijzen in ons land gunstig, voor elektriciteit is er voor elektro-intensieve bedrijven een meerkost die verder kan worden afgebouwd. Dat mag niet ten koste gaan van de andere bedrijven. De volgende regering moet daarom ook de samenstelling van heffingen en meerkosten bovenop de energieprijs herzien via een Groene Taxshift. Gezien ons land tegen 2030 de CO2-emissies van de Non-ETS-sector met 35% moet verminderen en elektrificatie daarbij belangrijk wordt, is een CO2-prijssignaal op fossiele brandstof onmisbaar.

Wat zijn onze concrete aanbevelingen ?

  • Een capaciteitsmarkt voor investeringen in bevoorradingszekerheid van elektriciteit invoeren,
  • De koppeling van de elektriciteitsmarkten met de buurlanden verder versterken  door investeringen en afspraken met de buurlanden over het gebruik van de netten voor een zo groot mogelijke marktwerking,
  • Flexibiliteitsmarkten voor de elektriciteitsbevoorrading organiseren om optimaal gebruik te kunnen maken van de doorbraken op het vlak van slim energiebeheer en opslag,
  • De offshore windenergie in de Noordzee verder ontwikkelen door het afbakenen van een 2de concessiezone,
  • De concessies in de 2de concessiezone toekennen op basis van een veiling in overeenstemming met de Europese staatsteunregels
  • Nagaan hoe het tariefnadeel voor netkosten op zeer hoge spanning voor zeer grote en regelmatige elektriciteitsgebruikers kan worden afgebouwd
  • De heffingen en meerkosten op elektriciteit hervormen binnen een groene taxshift die een koolstofprijs oplegt in de non-ETS-sector en aldus bijdraagt tot het bereiken van de bindende doelstelling van -35% daling van de broeikasgasuitstoot tegen 2030.
  • De energietransitie in het centrum plaatsen van het industrieel beleid

Memorandum – Verkiezingen 2019

Benieuwd naar de standpunten en aanbevelingen van Agoria voor de volgende regeringen? Ontdek ze op www.agoria.be/techmatters