Elke week, tot de verkiezingen van 26 mei 2019, nodigen wij u uit om onze standpunten en aanbevelingen aan politici op een bepaald gebied in tekst en beeld te ontdekken. Vandaag, op de Internationale Dag van de Telecommunicatie: hoe kan België terugkeren naar de top 3 van Europese landen op het vlak van telecominfrastructuur?Wat is ons standpunt?

Tegen 2020 verovert België opnieuw een plaats in de Europese top drie voor telecominfrastructuur. Wat mobiel betreft, wordt 5G vanaf 2020 geleidelijk in heel België uitgerold als drager van economische en maatschappelijke ontwikkeling.
 
Met het oog daarop moet België beschikken over een langetermijnvisie die met de verschillende beleidsniveaus wordt gecoördineerd voor de ontwikkeling van de telecominfrastructuur evenals een billijk en voorspelbaar regelgevingskader dat investeringen in infrastructuur stimuleert.
 

Wat zijn onze concrete aanbevelingen? 

 • Een gecoördineerde langetermijnvisie ontwikkelen met de verschillende beleidsniveaus (federaal, gewesten, provincies en gemeenten) voor de ontwikkeling van de telecominfrastructuur, met name wat betreft de emissienorm voor antennes, de veiling van het spectrum en de afschaffing van de lokale belastingen op antennes.
 • Een billijk en voorspelbaar regelgevingskader uitwerken dat de operatoren een correcte return on investment biedt.
 • Zorgen voor een stabiel wettelijk kader voor telecomdiensten en een systematische, grondige impactbeoordeling alvorens nieuwe wettelijke verplichtingen worden opgelegd. In het bijzonder:
  • bewezen toegevoegde waarde van een nieuwe wettelijke verplichting
  • principe van 'level playing field': dezelfde regels voor iedereen voor dezelfde dienst die wordt geleverd
  • geen 'goldplating': niet verder gaan dan het Europees kader, bijv. in de context van de omzetting van het nieuw Europees wetboek voor elektronische communicatie op het vlak van consumentenbescherming
 • Billijke, niet-discriminerende prijzen hanteren en een dito beleid voeren m.b.t. de toekenning van licenties voor het gebruik van het spectrum.
 • Vernieuwende projecten m.b.t. telecom en in het bijzonder m.b.t. 5G ondersteunen om België te positioneren voor die nieuwe technologieën (bijv. e-health, e-gov ...). 

Memorandum – Verkiezingen 2019

Benieuwd naar alle standpunten en aanbevelingen van Agoria voor de volgende regeringen? Ontdek ze op www.agoria.be/techmatters