Auto’s, Trucks, Bus & Touringcars, Onderdelen en Ondersteunende Technologieën

De bedrijvengroep Auto’s, Trucks, Bus & Touringcars, Onderdelen en Ondersteunende Technologieën heeft geen specifieke bedrijfsgroepswerking op zich. Binnen Agoria worden echter heel wat initiatieven opgezet in het belang van de automobielsector.

Kernactiviteiten

  • Business Development: De Transport & Mobility Technology Club verenigt een 30-tal technologiebedrijven in e-mobility, user experience en smart production. De TMTC opent deuren naar decision makers van de automotive industrie, met internationale missies naar South Carolina, Duitsland, Frankrijk, Italië, enz.

  • Opportuniteiten in nieuwe technologieën: Meer dan 35 bedrijven, kenniscentra en stakeholders zijn direct betrokken bij het Lifebat project, dat draait rond het in kaart brengen en oppikken van de opportuniteiten voor Vlaamse (Belgische) bedrijven in de volledige levenscyclus van de (Lithium-Ion) batterij en dit met de intentie nieuwe en duurzame activiteiten met een duidelijke (economische) meerwaarde te stimuleren.

  • Smart Mobility Werkgroep: Deze werkgroep maakt deel uit van het Smart Citiesproject en groepeert een 35-tal bedrijven uit verschillende sectoren die producten, systemen, oplossingen of diensten aanbieden die bijdragen tot een meer duurzame, energie-efficiënte, slimme en/of veilige mobiliteit van goederen en/of personen.

  • Invloed, lobby en kennis wetgeving: Agoria is lid van de raad van bestuur van de internationale associaties CLCCR (International Association of the Body and Trailer Building Industry) en CLEPA (European Association of Automotive Suppliers). Via deze kanalen informeert Agoria (inter)nationale overheden en de sector over standpunten over de technische regelgeving van voertuigen en de impact ervan op de sector. Tevens wordt er gewerkt rond dossiers als ISA (Intelligent Speed Adaption), ZEB (Zero Emission Buses), Gedragscode autonome voertuigen, enz.

  • Expertise in technische wetgeving: Het expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie staat ten dienste van de lidbedrijven voor specifieke productgerelateerde vragen.

  • MISC (Manufacturing Industries Steering Committee): Steering Committee, met o.a. een vertegenwoordiging van CEO’s en plantmanagers van de automobielsector, die de belangen van de maakindustrie in België mee behartigt en de vinger aan de pols houdt, met de nodige accenten voor de specifieke problematieken van assemblage bedrijven. Zij ontvangt o.a. bevoegde ministers, overlegt met de top van de vakbonden, wisselt onderlinge ervaringen uit, bepaalt prioriteiten etc.

  • Agoria Manufacturing Community (MANUCO) - Excellence in manufacturing: Website via dewelke ondersteunende processen en technologieën voor (automotive) maakbedrijven in kaart gebracht worden met een link naar de ‘solution providers’ die mee kunnen helpen in het realiseren van het gewenste verbeteringsproces. Met ondersteuning van de collega’s van het Expertise Centrum Innovatie die het Made Different  en Factories of the Future (internationaal) succesverhaal opgericht hebben.

Nieuws