Dat artificiële intelligentie een enorme maatschappelijke impact krijgt, behoeft geen betoog meer. Maar om er echt maximaal van te kunnen profiteren, moeten nog verschillende grote uitdagingen worden aangepakt, o.a. in het domein van de gezondheidszorg. Agoria neemt mee de handschoen op.


Artificiële intelligentie heeft al geleid tot grote verbeteringen in de gezondheidszorg, zoals de snelle ontwikkeling van nieuwe therapieën voor patiënten of ondersteuning van de klinische besluitvorming voor zorgverstrekkers. Toch moeten ook in dit domein nog verschillende grote uitdagingen worden aangepakt, zoals de toegang tot de gegevens, de go-to-market, de regelgevende en juridische aspecten, het ethisch kader enz.

Agoria concentreert zich al maanden op verschillende acties om die technologie op verschillende markten te positioneren, of het nu gaat om de industrie of om mobiliteit. Het leek ons dan ook belangrijk en logisch om samen met de leden een actieplan m.b.t. artificiële intelligentie in de gezondheidszorg op te stellen. Daarom start Agoria HealthTech Ecosystem een nieuwe werkgroep op dat domein.

Noteer alvast de volgende twee data in uw agenda:

22/10 – Lunch georganiseerd door Loyens & Loeff

Van 11.30 uur tot 14.00 uur in Brussel

Programma:

 • Public procurement in the healthcare sector: the latest tips & tricks for hospital tenders - Valentijn De Boe, Counsel, Public Law
 • The rise of Artificial Intelligence in healthcare and life sciences: legal and ethical considerations (product liability, GDPR, etc.) - Stéphanie De Smedt, Senior Associate & Wannes Buelens, Associate, Litigation & Risk Management

Inschrijven voor de 'Lunch Loyens & Loeff'

22/11 – Agoria Artificial Intelligence in Health Workgroup

Van 09.30 uur tot 13.30 uur in BluePoint Brussels - A. Reyerslaan 80 - 1030 Brussel

Programma:

 • Welcome, objectives of the meeting & round table – moderated by Carole Absil 15’
 • Mapping current initiatives & ecosystem – presented by Carole Absil 15’
 • Focus on AI for Belgium – presented by Nathanaël Ackerman 15’
 • Agoria’s activities in AI, applicable to healthcare
  • AI for industry – presented by Ferdinand Casier 10’
  • AI Ethics, standardization & regulation – presented by Jelle Hoedemaekers 10’
  • Massive Open Online Course – presented by Pierre Martens 10’
  • Break 10’
  • Brainstorming: what are your expectations / what can we plan for 2020… 60’
  • Light lunch

Inschrijven voor de 'AI in Health Agoria Workgroup'

Beide sessies verlopen in het Engels.

Datum

dinsdag 22 oktober 2019

vrijdag 22 november 2019

Organisator

Agoria