Begin juni heeft de Agoria Artificial Intelligence (AI) Adoption Focus Group zijn eerste vergadering gehouden. Met die groep wensen we zowel de adoptie van AI bij onze lidbedrijven te bevorderen als de Belgische AI-sector meer visibiliteit te geven. In dit artikel vindt u de belangrijkste onderwerpen die tijdens de meeting door een vijftigtal leden uitvoerig besproken werden.


1. Communicatie

Een communicatieteam met een beperkt aantal leden zal opgezet worden om onze boodschap op maatschappelijk én economisch vlak te versterken. Zowel via onze klassieke kanalen, zoals Agoria Online, als in de bredere media wensen we actiever op te komen om het belang van duurzame AI voor onze bedrijven en de maatschappij te benadrukken. Leden die dit met ons wensen op te nemen, worden gevraagd tegen 15 juni contact op te nemen met ferdinand.casier@agoria.be.

2. Online course

De werkgroep werkt momenteel aan het opzetten van een online cursus voor bedrijfsleiders om de opportuniteiten van AI voor hun bedrijf tastbaar te maken. De cursus zal na een generieke introductie vooral getuigenissen van Belgische bedrijven aanhalen. De deelnemers die hun certificaat behalen, zullen nadien uitgenodigd worden op collectieve en individuele sessies om hun strategie onder de loep te nemen. Indien u een AI-project heeft uitgevoerd en dit met andere lidbedrijven via de MOOC wenst te delen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met pierre.martens@agoria.be.

3. Experimenteren

Lidbedrijven die een strategische oefening hebben uitgevoerd, zullen nadien ondersteund worden in hun experimentele fase waarin de beoogde doelstellingen door een Proof of Concept (POC) moeten gevalideerd worden. Een 'design thinking'-workshop zal in de meeste gevallen de POC voorafgaan. Zowel 'design thinking'-workshops als het implementeren van een POC kan door een reeks bedrijven/instellingen begeleid worden. De regionale impulsprogramma's, waarbij Agoria de verschillende stakeholders connecteert, zijn een nuttig instrument om die experimentele fase te ondersteunen.

4. Vlaams AI-impulsprogramma

In het najaar zullen zowel de VLAIO-oproepen als de thematische ICONs aangekondigd worden. De eerst komende deadline (27/8) zijn de COOCK-projecten (Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding/-transfer), die eveneens door VLAIO worden beheerd. COOCK-projecten kunnen enkel door kennisinstellingen ingediend worden, maar hun subsidies zijn afhankelijk van de adoptie door de industrie. Kennisinstellingen wensen hierdoor zich door bedrijven te laten omringen die bereid zijn de opgedane kennis in hun bedrijf te implementeren (Bekijk deze slides voor meer uitleg (1 MB)).

De uitdaging hier is om een collectieve challenge te definiëren: indien jullie op jullie roadmap een uitdaging hebben die tot een collectieve & generieke POC kan komen, laat het dan snel weten aan ferdinand.casier@agoria.be.

5. Waals AI-impulsprogramma

In het najaar zullen subsidies vrijkomen om de experimentele fase te ondersteunen. De modaliteiten zullen de komende maanden bepaald worden. De 'design thinking'-fase ("Start IA") is individueel terwijl de POC fase een collectieve aanpak vereist. Het volledig programma noemt "Tremplin IA" en heeft als doelstelling tegen juni 2020 25 bedrijven in de 'Start IA'-fase te ondersteunen en zes collectieve POC's op te starten. AI-experten en -bedrijven zullen geselecteerd worden om de bedrijven te begeleiden. Agoria zal actief meewerken aan dit programma. (Bekijk deze slides voor meer uitleg (1,1 MB))

6. Nationaal initiatief AI4Belgium

Agoria ligt samen met een aantal partners aan de basis van het AI4Belgium-platform. Het initiatief is een vervolg van het rapport van de experten aangesteld door Minister De Croo om en aantal aanbevelingen voor een Belgische AI-strategie voor te stellen. Het rapport telt 47 aanbevelingen en kan op de website gedownload worden (of klik hier voor de samenvatting van het rapport (1,7 MB)). Op de website vindt u eveneens een diepgaande studie van FOD economie over de perceptie van AI in België. 

Het nationaal platform heeft als doelstellingen voor 2019 een zo volledig mogelijke cartografie uit te voeren van het Belgische AI-landschap. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de verschillende regio's. Ook zullen via het nationaal platform nauwe banden worden gelegd met de verschillende Europese initiatieven rond artificiële intelligentie (European Digital Innovation Hubs, Digital Europe Programme, …)

7. Ethics, regulation & standardization

Agoria heeft begin januari een focusgroep opgestart om ethische vragen, regelgeving en standaardisatie uitdagingen te bespreken. De leden hebben feedback op de Europese "Ethical guidelines" kunnen geven en zullen de komende maanden die guidelines eveneens uittesten. Voor meer info kan u jelle.hoedemaekers@agoria.be contacteren.

8. Skills & education

Een derde focusgroep zal in het najaar worden opgestart om dit uiterst belangrijke thema aan te pakken. Een nauwe link met het Be The Change-programma met het opzetten van een AI-competentieprognose en het ondersteunen van specifieke AI-opleidingen in samenwerking met partners zijn in voorbereiding.

Wenst u de stuurgroep van het AI-programma te vervoegen? U kan nog tot 20 juni uw kandidatuur indienen bij membersteam@agoria.be. De stuurgroep zal een tiental leden tellen (4 AI users + 3 AI product builders + 3 AI service providers) en zal 4 keer per jaar samenkomen om het programma te sturen.