De Europese richtlijn rond radioapparatuur of kortweg RED... De gemiddelde Belg zal er niet van wakker liggen. Toch is zo’n richtlijn belangrijk voor de werking van dagdagelijkse zaken rondom ons. Want steeds meer producten worden uitgerust met draadloze communicatiemogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een app op je smartphone waardoor die gebruikt kan worden als afstandsbediening. 

De combinatie van nieuwe technologieën doet de roep om nieuwe standaarden luider klinken. Onder meer daarom wordt de RED-richtlijn in het leven geroepen, die de bestaande R&TTE-richtlijn vervangt. Maar de implementatie ervan loopt niet bepaald van een leien dakje. De transitieperiode loopt af op 12 juni 2017 en de vraag rijst of dit haalbaar is... 

Als we het over dit thema hebben, betreden we het speelveld van Dora Deboeure, product validation expert bij Barco. Ze is contactpersoon binnen de Barco-organisatie, maar ook daarbuiten voor wat betreft (internationale) regelgeving en standaarden rond productveiligheid, elektromagnetische compatibiliteit, betrouwbaarheid en implementatie van draadloze toepassingen. 

Ze is ook een van de sprekers op het R&S event van 20 oktober. Tijdens de namiddagsessie “RED - Practical approach on implementation” zal ze een praktische case study voor haar rekening nemen. Wij gingen al even langs voor een voorsmaakje. 

Met welke vragen komen uw collega’s bij u terecht?

Mijn collega’s komen vaak aankloppen met vragen rond updates van CE certificaten of standaarden en wat de consequenties zijn voor onze producten en aangekochte draadloze modules, maar ook over wereldwijde certificaties voor productveiligheid. Tevens vervul ik de rol van kwaliteitsmanager voor het uitgebreide test lab waar testen uitgevoerd worden op eigen producten op vlak van veiligheid, EMC, betrouwbaarheid, transport en gebruiksomgeving. 

Wat zijn voor jullie de grootste uitdagingen in het kader van de radioapparatuurrichtlijn?

Binnen tien maanden zou de nieuwe gids rond de radioapparatuurrichtlijn moeten klaar zijn, maar die is tot op vandaag nog niet definitief. De overzetting van de oude standaarden naar de nieuwe is nog volop bezig. Ter illustratie: er zijn nog maar acht geharmoniseerde standaarden voor RED ten opzichte van 178 voor de R&TTE richtlijn. 

Dit brengt een hoop vragen en onzekerheden met zich mee. Als bedrijven nieuwe draadloze modules inkopen, moet er rekening gehouden worden met de testtijd die onze leveranciers nodig hebben, met de implementatietijd van deze modules en dan spreek ik nog niet van de testen op productniveau. Als de nieuwe standaarden niet op tijd klaar geraken, zie ik het niet haalbaar om op 12 juni 2017 de RED te kunnen vermelden op het CE-certificaat, gebaseerd op de geharmoniseerde standaarden, zoals we dat voor elke richtlijn op het CE-certificaat doen. Zonder geharmoniseerde standaarden weet je niet aan wat je moet voldoen. 

We hebben zelf een specifiek radioapparatuurproduct in ons gamma: ClickShare. Dit product wordt steeds aangesloten op een projector, display en/of andere visualisatie producten. Nu wordt deze ClickShare meteen ingebouwd in een projector. Maar de vragen komen snel bovendrijven: wat is de test en certificatie-impact op deze projector? En wat als we onze afstandsbediening willen vervangen door een app voor de smartphone, waarbij we een gsm of wifi module in onze projector of display willen integreren? 

Deze onzekerheden zijn nefast voor de werking van de bedrijven. In tussentijd kunnen we wel terecht bij ETSI, de organisatie die de standaarden opstelt. Maar dat is maar een tijdelijke oplossing. Verder blijft het wachten op Europa voor de volledige geharmoniseerde  standaarden.                                 

Wil u meer weten over de wettelijke eisen voor producten met draadloze communicatiemogelijkheden en hoe hun conformiteit te verifiëren? Schrijf u dan in op de namiddagsessie “Are you RED-y ? Ensure your product is compliant” van Agoria’s infodag regelgeving en normalisatie op 20 oktober 2016.  Meer info via www.agoria.be/rsevent ! 
Reageer op dit artikel