Sinds juli 2015 behandelen de medewerkers van kredietverzekeraar Delcredere | Ducroire verzekeringsaanvragen voor exportkredieten volledig paperless. Dit dankzij een digitaal casemanagementsysteem, ontwikkeld door Amplexor. Het project werd ook voorgesteld tijdens de Digital Workplace Convention van Agoria.

Elke aanvraag voor een exportkredietverzekering die bij Delcredere | Ducroire binnenkomt, wordt grondig geëvalueerd. Bijvoorbeeld op het vlak van de verbonden risico’s. Zo komt de verzekeraar tot een onderbouwde beslissing over de haalbaarheid en de prijs.

Tot juli 2015 verliep de evaluatie nog met een mix van papieren en digitale informatie. Dat kon sneller en efficiënter, vond de maatschappij. Bovendien wou het management een beter zicht hebben op het geheel aan lopende dossiers, hun status en doorlooptijd. Op zoek naar een oplossing klopte de verzekeraar aan bij Amplexor, een internationale specialist in digitale transformaties.

Digitalisering bracht soelaas

“We ontwikkelden een digitaal casemanagementsysteem voor de maatschappij”, vertelt projectleider Tom Laureys. “De medewerkers werken nu in een digitaal dashboard dat hen een volledig overzicht van het dossier biedt, met toegang tot alle benodigde, gedigitaliseerde informatiebronnen.”

“Elke actie wordt ook bewaard in een historiek”, vervolgt hij. “Zo kan de verzekeraar op om het even welk moment teruggrijpen naar tussentijdse beslissingen. Bovendien levert de registratie gedetailleerde rapporten op. Het management weet dus exact hoe het met elk dossier gesteld is.”

Snel resultaat, makkelijk aanvaard

Amplexor hanteerde een bijzondere aanpak voor de ontwikkeling van het systeem: “Om de drie weken realiseerden we enkele functionaliteiten die prioritair waren. Inclusief het testen door de eindgebruikers en de verwerking van hun feedback.”

Deze werkwijze levert vlot resultaten op, maar vergt ook de nodige maturiteit. Het budget en de timing liggen immers wel vast, maar de scope niet. De ontwikkeling en de functionele analyse lopen drie maanden parallel. “Delcredere | Ducroire had echter vooraf al veel denkwerk verricht én aanvaardde ten volle onze aanpak.”

Tegelijkertijd zorgt deze manier van werken ervoor dat de nieuwe toepassing snel aanvaard werd door de medewerkers. Ze waren immers vanaf het begin bij de ontwikkeling betrokken. “Zo eindigden we met een systeem op maat dat makkelijk ingang vond bij hen en het management”, besluit Tom Laureys.

Meer info: www.amplexor.com en www.credendogroup.com


 
Doet uw onderneming het ook goed?
Een bijzondere bestelling, innovatie, uitbreiding, overname, onderscheiding ...? Laat het ons weten, zodat we uw bericht kunnen publiceren op www.agoria.be en in deze rubriek op Agoria Online.

Stuur een tekstje van max. 20 regels (liefst met foto) naar redactie@agoria.be