Goed nieuws: vanaf 23 november worden de asymptomatische hoogrisicocontacten opnieuw getest met een PCR-test. Nieuw is wel dat deze test pas uitgevoerd zal worden op de 7e dag na het laatste hoogrisicocontact en dus niet meer op de 5e dag zoals vroeger.


In oktober werd door de Interministeriële Conferentie van de Ministers van Volksgezondheid beslist om de teststrategie aan te passen. Wegens de beperkte PCR-testcapaciteit moesten asymptomatische hoogrisicocontacten niet meer getest worden met als gevolg dat ze standaard 10 dagen in quarantaine moesten gaan. Omdat de PCR-testcapaciteit ondertussen terug is opgeschaald en geoptimaliseerd, is het terug mogelijk om vanaf 23 november alle asymptomatische hoogrisicocontacten te testen via PCR, op dag 7 beginnend de dag na het hoogrisicocontact. Dit geldt ook voor mensen die terugkeren uit een rode zone uit het buitenland, op voorwaarde dat bij het invullen van het Passenger Locator Form (PLF) blijkt dat er een verhoogd risico is.

Wat is nieuw?

Er zijn wel een aantal belangrijke verschillen met de vroegere teststrategie:

  • De PCR-test zal niet meer afgenomen worden op dag 5, maar op dag 7 beginnend de dag na het hoogrisicocontact. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat de kans op detectie van het virus wordt verhoogd als de test plaatsvindt op de 7e dag;
  • De asymptomatische hoogrisicocontacten zullen niet meer eerst bij de huisarts langsgaan, maar zullen zelf een afspraak kunnen inplannen bij een testcentrum in de buurt, zonder tussenkomst van de huisarts. Hoe zullen die hoogrisicocontacten daarover geïnformeerd worden? Ze zullen een code ontvangen (bv. via contact tracing) waarmee ze een afspraak kunnen vastleggen voor staalname in een test/triagecentrum via een online reservatietool die ook beschikbaar is via www.mijngezondheid.belgie.be.
  • De quarantaine wordt beëindigd op het moment dat het negatieve testresultaat bekend is (ten vroegste 7 dagen na het hoogrisicocontact). Er is wel een verhoogde waakzaamheid nodig tot dag 14 na het hoogrisicocontact. Is het testresultaat positief, dan wordt het hoogrisicocontact in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen (of vanaf de start van de symptomen). Quarantaine betekent zich preventief afzonderen, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. Isolatie betekent thuis blijven als men ziek is of positief testte op het coronavirus. De verschillende maatregelen bij quarantaine en isolatie worden hier beschreven: www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/.

Deze nieuwe teststrategie betekent dus dat personen die een hoogrisicocontact hebben gehad, of terugkeren uit een rode zone in het buitenland met een verhoogd risico, in quarantaine moeten gaan voor minstens 7 dagen, gevolgd door 7 dagen extra waakzaamheid.

Wat houdt die extra waakzaamheid in?

  • Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen;
  • Afstand houden (min. 1,5 m);
  • Mondneusmasker dragen;
  • Gezondheid zorgvuldig opvolgen (zelfcontrole) en bij symptomen huisarts (telefonisch) contacteren;
  • Sociale contacten tijdens quarantaineperiode volledig vermijden en na afloop quarantaine zoveel mogelijk beperken (tot einde periode 14 dagen).

De flowchart van de nieuwe teststrategie kan u hier (36,4 kB) raadplegen.

Het stemt Agoria tevreden dat opnieuw de nodige PCR-testcapaciteit beschikbaar is om meer te testen. Het blijft ook belangrijk dat iedereen de regels rond quarantaine en isolatie respecteert, naast de gekende basismaatregelen zoals afstand, hygiëne en mondneusmaskers waar nodig. Wat betreft de sneltesten blijft Agoria op dit moment bij zijn standpunt. Agoria blijft de evolutie rond deze sneltesten opvolgen, o.a. de opmaak van de nodige testprotocollen.

Meer gedetailleerde info kan u hier terugvinden: