Door de coronacrisis kan de liquiditeit van uw bedrijf in het gedrang komen. Let er in dat geval op dat u strikt de Alarmbelprocedure volgt.


Het moratorium op faillissementen geeft u geen vrijstelling van de Alarmbelprocedure. Met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is ook de nieuwe alarmbelprocedure van toepassing. Het is een strikte procedure. Het niet volgen van de procedure kan grote gevolgen hebben. 

Alarmbelprocedure in de BV

Wanneer?

De BV moet de alarmbelprocedure volgen:

 • wanneer het netto-actief van de BV negatief is of dreigt te worden;
 • wanneer de liquiditeitspositie in het gedrang komt;
 • wanneer de vennootschap verwacht dat ze haar schulden in de komende 12 maanden niet zal kunnen betalen.  

Wat te doen?

 • Het bestuur moet de algemene vergadering van aandeelhouders zo snel mogelijk samenroepen en alleszins binnen de twee maanden . Deze termijn gaat in van zodra het bestuur de toestand heeft vastgesteld of had moeten vaststellen. Opgelet, als uw statuten een kortere termijn voorzien, dan is deze termijn van toepassing.
 • Het bestuur zal ofwel de ontbinding van de vennootschap voorstellen, ofwel andere maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te kunnen vrijwaren. Deze maatregelen worden opgenomen  in een schriftelijk verslag.Als het verslag van het bestuur ontbreekt dan is het besluit van de algemene vergadering nietig.
 • Het bedrijf moet een financiële voorspelling maken die aantoont dat het eigen vermogen hersteld wordt.

Commissaris

 • Als er een commissaris is, dan moet die het verslag van het bestuur nakijken op de financiële en boekhoudkundige gegevens, niet op de voorstellen zelf.

Alarmbelprocedure in de NV

Wanneer?

De NV moet de alarmbelprocedure volgen:

 • wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal;
 • wanneer het netto-actief gedaald is tot één vierde van het kapitaal; in dat geval kan de ontbinding van de vennootschap volgen als één vierde van de stemmen aandeelhouders hiervoor stemt. 

Wat te doen?

 • De procedure is gelijkaardig aan deze bij de BV. Het bestuur roept de algemene vergadering binnen de twee maanden samen en stelt in een schriftelijk verslag herstelmaatregelen voor, ofwel de ontbinding en vereffening van de vennootschap. Ontbreekt het verslag, dan is de beslissing van de algemene vergadering nietig.
 • Voor de NV is het nodig dat het kapitaal hersteld wordt tot het niveau van het minimum kapitaal, namelijk 61.500 EUR; het is dus niet voldoende dat het eigen vermogen positief wordt.

Voor meer informatie, contacteer William Schoofs (william.schoofs@agoria.be) of Natasha Seghers (natasha.seghers@agoria.be), of neem een kijkje op deze webpagina.


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer