Alain Collier, lid van de Algemene Vergadering van het Centre for Policing & Security, is een van de sprekers op het seminarie “Security today, ready for tomorrow” van Agoria Security Technologies. Wij zochten hem vooraf al even op voor een kort gesprek.

Bij organisaties merken we de laatste tijd een sterke toename in de vraag naar meer veiligheid. Geldt dit ook voor particulieren?

Zeker. De verhoging van het dreigingsniveau heeft verschillende organisaties en bedrijven ertoe aangezet om zich uit te rusten, zowel technisch als op personeelsvlak, om hun veiligheid te verhogen, voornamelijk in het toezicht op personen. Dit heeft ook een impact op particulieren, die zich realiseren dat de dreiging dichterbij komt. Als gevolg van de terroristische aanslagen is het gevoel van de mensen dat ook zij geviseerd worden, toegenomen. Dit is een nieuw fenomeen, zelfs in vergelijking met eerdere terreur zoals de CCC-aanslagen. In die tijd was de situatie toch anders, omdat de terroristische dreiging toen meer tegen het establishment gericht was en niet zozeer tegen de mensen…

Wat zijn de meest opmerkelijke technologische trends op het vlak van veiligheid?

De belangrijkste trends hebben volgens mij vooral betrekking op het toezicht op personen. Twee (gelieerde) domeinen zijn volop in ontwikkeling: het visuele en de ‘intelligentie’. Wat het visuele aspect betreft, zien we een toename van steeds performantere camera’s die dankzij geïntegreerde technologie op een zelfstandige manier observatieopdrachten kunnen uitvoeren. Op die manier nemen ze een stukje van de menselijke arbeid over. En als je dit combineert met andere nieuwe technologieën zoals drones of andere mobiele objecten, beschik je meteen over een compleet gamma aan nieuwe mogelijkheden: van bovenaf filmen, bewegingen volgen, etc…

Het tweede domein dat zich ontwikkelt, is de ‘intelligentie’ (beheer van informatie). Dit zijn alle software en algoritmes die in staat zijn om een gigantische hoeveelheid digitale informatie te analyseren en toe te passen, voornamelijk via sociale media.

Heeft u het gevoel dat men bij dit alles voldoende rekening houdt met het respect voor de privacy?

Absoluut niet! Vandaag kan de technologie bijna alles, maar is dat vaak in strijd met het respect voor de individuele vrijheden. Dit probleem moet worden aangepakt, maar dat is niet makkelijk.

Waarom?

Omdat dit domein net door technologie gedomineerd wordt. De menselijke aspecten en het ‘privéleven’ worden dan snel vergeten. Bovendien zorgen de digitalisering en de sociale media ervoor dat mensen steeds meer gaan uitpakken met informatie over zichzelf. Het zijn vaak deze mensen die dan het respect voor privacy eisen. Dit noemen wij de ‘privacy paradox’.

Nu, het respect voor de privacy is een internationaal vraagstuk. De regelgevingen zijn niet overal dezelfde. Zo is er een Europese richtlijn voor de privacy en elektronische communicatie, maar de toepassing ervan in staten buiten de EU is moeilijk omdat het internet nu eenmaal geen grenzen kent. In dit domein is er nog veel werk aan de winkel.  

 

  • Hoe zal de veiligheid evolueren in de wereld van morgen?
  • Welke oplossingen zijn al voorhanden? Welke meerwaarde bieden ze voor uw organisatie?
  • Hoe evolueert de wetgeving over bewakingscamera’s?
  • Welke impact hebben drones op de wetgeving betreffende de bescherming van de privacy?

Het antwoord op deze en vele andere vragen krijgt u tijdens ons seminar “Security today, ready for tomorrowop 12 oktober, in aanwezigheid van Alain Collier en andere experts.

Meer info en inschrijven! 

Reageer op dit artikel