Er loopt momenteel een openbaar onderzoek over de herziene Belgische norm 'prNBN S01-400-1:2019 Akoestische criteria voor woongebouwen'. Stakeholders kunnen tot uiterlijk 15 februari feedback geven.


De prestatie-eisen uit de norm NBN S 01-400-1 “Akoestische criteria voor woongebouwen” gelden in België als de regels van goed vakmanschap en zijn van toepassing op alle woongebouwen op het Belgische grondgebied waarvan de bouw- of verbouwingsaanvraag dateert van na de verschijningsdatum van de norm. De norm stelt niet alleen eisen aan de lucht-, contact- en gevelgeluidsisolatie, maar legt ook beperkingen op aan het installatielawaai. De norm wordt behandeld in de Belgische normcommissie NBN E 126 Bouwakoestiek, die optreedt als nationale schaduwcommissie van de Europese Technische Commissie CEN/TC 126 - Acoustic properties of building elements and of buildings. Ze wordt beheerd door sectoroperator WTCB.

Wat zijn de voornaamste wijzigingen ?

De vorige versie dateert al van 2008. Wat zijn nu de voornaamste wijzigingen?

  • Precisering van woningtypes die binnen en buiten het toepassingsgebied van deze norm vallen;
  • uitbreiding naar drie akoestische prestatieniveaus (A, B en C) i.p.v. twee niveaus;
  • het gebruik van meer representatieve eengetalsgrootheden voor de beoordeling van luchtgeluidisolatie;
  • het gebruik van een bijkomende laagfrequente prestatie-eis voor de lucht- en contactgeluidisolatie van bouwelementen;
  • vereenvoudiging van de beoordelingsmethode voor installatielawaai: de overschrijdingseis wordt vervangen door een evaluatie van het (specifieke) installatielawaai;
  • een tweede, alternatieve beoordelingsmethode voor de gevelisolatie via de evaluatie van het geluiddrukniveau binnen ten gevolge van het omgevingslawaai.

Installatielawaai

Welke technische installaties worden in beschouwing genomen bij de evaluatie van installatielawaai?

De gebouw-eigen uitrusting die ofwel permanent verbonden is aan de gebouwstructuur ofwel op zekere afstand daarvan geïnstalleerd is, waaronder:

  • toestellen en leidingen voor verwarming, koeling, ventilatie, luchtbehandeling, warmwaterproductie, elektriciteitsvoorziening, sanitair, toevoer, afvoer en drukregeling van vloeistoffen of gassen,
  • liften, gemotoriseerde deuren

Schermen en (rol)luiken worden in deze norm niet als een technische installatie beschouwd.

Binnen de SA/E156 Ventilatie in gebouwen is de vraag gesteld aan de fabrikanten van ventilatiesystemen of sommige eisen niet al te streng zijn.

Publieke enquête

Het normvoorstel is momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek, waarbij alle stakeholders nog tot 15 februari hun commentaren kunnen formuleren.

Ook u kan uw opmerkingen formuleren, rechtstreeks via het NBN portal of via Agoria.