Bij Eurocontrol vond op 27 februari de 'Global Networks, Global Citizens'-conferentie van de Royal Aeronautical Society Brussels Branch plaats. Wij noteerden voor u enkele takeaways uit de presentatie van Fabrice Valentin, Head of Market Research & Forecasts bij Airbus.


Dhr. Valentin had het o.a. over de economische groeifactoren, de strategische interessegebieden van Airbus en de uitdagingen en kansen voor de luchtvaartsector.

Een van de groeifactoren is dat de burgerluchtvaart een economisch gezonde industrietak is die zal blijven groeien. Er wordt bijvoorbeeld voorspeld dat het luchtverkeer in de komende vijftien jaar zal verdubbelen. Door de groeiende middenklasse kent ook het wereldwijde luchtvaartnetwerk een forse uitbreiding en worden vooral in het Midden-Oosten en Azië belangrijke nieuwe hubs gecreëerd. China en op de tweede plaats India dragen het meest bij aan deze trend, aangezien de bevolking van deze landen het luchtverkeer met een factor 2,8 vermenigvuldigt.

Ook de businessmodellen zijn volop in ontwikkeling. De lowcost-maatschappijen hebben hun marktaandeel de afgelopen zeven jaar verzevenvoudigd en ook die trend zal zich nog verder doorzetten. De wereldvloot van commerciële vliegtuigen zal in de komende 20 jaar in aantal verdubbelen, wat zou moeten leiden tot een wereldwijde behoefte aan ongeveer 37.000 nieuwe vliegtuigen met een geschatte totale waarde van 5,8 biljoen dollar.

Uitdagingen en kansen

Grote uitdagingen voor de luchtvaartsector zijn o.a. milieubescherming, de congestie van het luchtverkeer, de productiekosten van vliegtuigen, de hoge exploitatiekosten waarmee luchtvaartmaatschappijen worden geconfronteerd en hun verminderde winstgevendheid. Er is nood aan innovatieve oplossingen vanuit drie verschillende invalshoeken: technologie, het gebruik van big data en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.

De E-FanX, een prototype van een hybride aangedreven vliegtuig, is een mooi voorbeeld van hoe nieuwe technologieën kunnen bijdragen tot een milieuvriendelijkere luchtvaart.  

In het domein van 'big data' kunnen aanwezigheidssensoren in de passagiersstoelen het heel gemakkelijk maken om real-time inzichten te verwerven over het grootschalige en drukke passagiersverkeer.

Enkele strategische interessegebieden van Airbus zijn o.a. het beheer van het luchtverkeer, de mobiliteit in de lucht boven verstedelijkt gebied, de levering van pakketten door onbemande luchtvaartuigen en bewakingstoepassingen vanuit grote hoogte. In laatste thema kadert bijvoorbeeld het Zephyr-programma.

We danken Kris Van der Plas, Managing Director Flemish Aerospace Group voor zijn bijdrage aan dit artikel.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op of raadpleeg de Airbus-app (android en iOS): GMF 2018-2037.