Toen begin dit jaar de economische sancties ten aanzien van Iran gedeeltelijk werden opgeheven, ontstond er veel optimisme binnen zowel de politieke als economische wereld. De heropening van de Iraanse markt biedt immers een enorm potentieel voor exporterende bedrijven. Het hoeft echter niet te verbazen dat de heropening van de Iraanse markt in de praktijk iets moeilijker verloopt dan wat de politieke statements doen vermoeden.

In de eerste plaats moet men zich als bedrijf de vraag stellen of een bepaalde exporttransactie wel kan worden uitgevoerd.
  • Welke sancties zijn opgeheven en welke sancties blijven geldig?
  • Heb ik een vergunning nodig om te kunnen exporteren naar Iran?
  • Kan ik mijn dual-use goederen exporteren naar Iran?
  • Met welke personen en/of (semi)-publieke organisaties in Iran kan ik handel drijven?

Tal van bedrijven die inspanningen hebben geleverd om prospectie te doen in Iran en het antwoord op o.a. de bovenstaande vragen hebben gevonden blijven echter toch op hun honger zitten omdat de contracten uiteindelijk niet getekend geraken. De oorzaken hiervoor kunnen onder andere liggen bij problemen met betrekking tot het ontvangen van de betaling, de financiering van de exporttransactie of het verzekeren van een krediet dat men als exporteur zelf wil geven aan zijn/haar Iraanse klant.

Er lijken verschillende redenen te zijn waardoor de Belgische banken weigerachtig blijven ten opzichte van exportfinanciering naar Iran:
  • Er blijft een vrees bestaan voor de eventuele toepassing van Amerikaanse sancties en monsterboetes zoals er al zijn opgelegd aan Europese banken door de Amerikaanse overheid.
  • Een beperkt zicht op de financiële gegevens van Iraanse klanten en banken.
  • Het feit dat Iraanse banken niet werken met wissels.
  • De banken die wel werken met Iran behouden deze diensten voor bestaande klanten omdat ze niet zitten wachten op bedrijven die enkel een beroep op hen doen voor het ontvangen van betalingen uit Iran.
Eind oktober vertrekt een gezamelijke handelsmissie van de drie gewesten naar Iran om de expertise van de Belgische bedrijven in de verf te zetten. Agoria denkt dat deze gelegenheid moet worden aangewend om te werken aan een concrete oplossing voor de financieringsproblemen van Belgische exporteurs. Enkel op die manier kan de handelsmissie ook effectief leiden tot positieve resultaten.

Vanuit Agoria hebben we dan ook gevraagd aan Delcredere om te bekijken op welke manier zij een oplossing kunnen bieden voor het gebrek aan concrete financieringsmogelijkheden op de Belgische bancaire markt.
Delcredere zou namelijk zelf kunnen zorgen voor rechtstreekse financiering aan (de banken van) Iraanse klanten of bekijken of het naast forfaiting ook factoring kan aanbieden. Op die manier zou Delcredere de concurrentiepositie van de Belgische exporteurs in Iran aanzienlijk kunnen versterken.

Daarnaast onderhouden wij ook regelmatig contact met de Belgische banken om ook bij hen de belangen van de Belgische exporterende bedrijven met betrekking tot Iran te verdedigen.

Wat zijn uw ervaringen met export naar Iran en de daarbij komende exportfinanciering? Aarzel niet om ze te delen met Jef D'Hollander opdat wij een zo goed mogelijk zicht kunnen krijgen op de belangen van onze sector.


 


Wil u meer weten over het juridisch kader voor export naar Iran en de houding van de Belgische banken?
Kom op donderdag 20 oktober 2016 naar het R&S Event 2016 'Smart rules, smart application' van ons expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie, met op het programma o.a. de sessie 'Export to Iran: Legal framework & business opportunities'. 

Schrijf snel in op www.agoria.be/rsevent !